Fotograf: Cia Lindkvist

Percy Österström, ansvarig för affärsområdet Industriell Sjöfart inom Transatlantic, om sin syn på marknaden 2012.

Vad tror du om 2012?

– Volatiliteten kommer att fortsätta, påverka marknaden negativt, och ställa krav på alla aktörer inom shipping och logistik att vara flexibla. Tillväxten kommer troligen  inte tillbaka till nivåer som vi skulle önska för att möta antalet fartyg i marknaden. Vi saknar ”the good old days” 2007.

Vilka utmaningar står er marknad inför?

– Ökad kostnadseffektivitet är en förväntan från våra kunder. Kortare ledtider är också en förväntan från många kunder då mycket av industrigodset ökar i värde. Effekt–iviteten i hamnarna MÅSTE förbättras, det är fortsatt både för dyrt och för låg tillgänglighet i många hamnar, varför sjöfarten tappar andelar i förhållande till andra transportslag.

Hur agera för att öka era marknadsandelar?

– Genom att vi ökar effektiviteten i våra shippingssystem och inte minst i hela logistikkedjan, där vi aktivt verkar för att öka volymerna. Även om vi har stora utmaningar är den goda nyheten att det finns en stor potential att förbättra effektiviteten inom alla våra områden över tid.

Hur ser du/Transatlantic på svavelfrågan?

– Svavelfrågan är en enorm utmaning för branschen, där våra kunder förväntar sig proaktivitet, även om vi alla delar uppfattningen att de effektiva och önskade lösningarna för att möta kraven inte kommer att vara på plats 1 juli 2015. Utmaningen motsvarar i någon mån om någon på 70-talet sagt att det inom 3 år skulle finnas enkla väl fungerande katalysatorer i alla bilar. Just nu arbetar vi med ett antal projekt både för att minska bunkerförbrukningen, samt utsläppen från våra fartyg.