Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Skeppsbyggnad

Penguin till Concordia

 Concordia Maritime har tagit leverans av produkttankern Stena Penguin, som nu inleder ett treårskontrakt för transporter av raffinerade produkter för Glencore’s dotterbolag ST Shipping. 

Stena Penguin är det nionde fartyget i den så kallade P-Max-serien om tio fartyg och det första av två P-Max med högsta isklass, 1A. Fartygen byggs på det kroatiska varvet Brodosplit.

P-Max-fartygen är 183 meter långa, 40 meter breda och har ett djupgående (design) på 11,3 meter.

Även de två systerfartygen P-Max Stena Polaris, som levererades i februari i år, och Stena Premium planerad för leverans i början av 2011, är kontrakterade för tre år av ST Shipping.

Stena Penguin seglar, liksom systerfartygen, under Bermuda-flagg.