Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Torrlast | Tank

Pallas bromsar och gasar

Pallas Shipping lämnar torrlastsegmentet för att istället satsa på specialfartyg avsedda för leveranser av bränsle till havs. Två systerfartyg är redan under projektering.    

Anledningen till att styrelsen för Pallas Group AB nu har beslutat att avveckla bolagets torrlastfartyg uppges vara att man sett en stadig försämring av fraktmarknaden sedan april och att man heller inte kan se någon markant förbättring inom en överskådlig framtid. 

Motsatt utveckling

Som ett led i företagets beslut att lämna torrlastsegmentet har man nu inlett arbetet med att sälja bulkfartyget Pallas Ocean, som så sent som i januari 2014 började befraktas på spotmarknaden – eftersom styrelsen då såg ”tydliga tecken på att marknaden är på väg att återhämta sig”, något som alltså uppenbarligen inte har skett.

Exakt vad som ska hända med rederiets andra bulkfartyg Pallas River – vars bareboatcharter från Rederi AB Tingö februari 2014 förlängdes till tre år – är inte klart.   

MPV-projekt  

Men samtidigt som man bromsar inom torrlastsektorn gasar man inom ett annat område, nämligen segmentet för specialfartyg som levererar bränslen till havs. I detta segment har man nu beslutat att växa och har därför sjösatt ett projekt för byggandet av ett MPV-fartyg (Multi Purpose Vessel) vid namn Pallas Supplier. 

Letar efter varv

Fartyget – eller snarare fartygen, eftersom man projekterar för de två systerfartygen Pallas Supplier 1 & 2 – uppges vara 60 meter långt och 16 meter brett och ha högsta möjliga isklass. Fartyget ska kunna leverera fartygsbränsle till plattformar, seismicfartyg som letar efter olja och liknande samt kunna lasta cirka 1.200 kbm bränsle. 

Pallas Supplier utvecklas ihop med norska NSK Shipdesign och rederiet letar nu efter lämpligt varv för byggnation, samtidigt som man uppges föra diskussioner med potentiella kunder. 

Svensk flagg

I ett pressmeddelande uppger man att fartyget ska bära svensk flagg och bemannas med svensk besättning eftersom man ”tror på helhetskonceptet med hög teknisk standard, låg bränsleförbrukning samt välutbildat sjöfolk som är specialister på denna typ av nischade serviceuppdrag”.

Göteborgsbaserade Pallas Group driver en flotta om fyra fartyg. Förutom bulkfartygen Pallas Ocean (byggd 1986) och Pallas River (byggd 1991) har man också bunkertankfartygen Pallas Glory (byggd 2005) och Pallas (byggd 2011). 

Kommentarer

 • Matrosen

  Det var snabba ryck från att slänga sig över ”Pallas River” pga uppgång i marknaden, köra henne på grund och nu avyttra hela bulk-konceptet med 2,5 år återstående på hennes kontrakt.
  Pallas Ocean ligger för övrigt till salu här:
  http://vessels4sale.blogspot.se/2014/09/pallas-ocean.html

  Dessutom trodde jag nästan PSV-marknaden var mättad, men de nya båtarna kanske faller utanför det segmentet?

  • DPO

   Inte så negativ nu! Det är väl bra att någon fortfarande vill satsa på denna branch. Sedan ser åtminstånde jag positivt på att man satsar på ny typ av shipping och dessutom under svensk flagg och med svensk besättning. Svenska rederier har allt för länge stått och trampat i samma gamla fotspår med tank, torrlast och ro-ro utan att satsa på något nytt. Skoj om det går bra med detta och bara att önska lycka till åt Pallas. Dom kan ringa mig om de behöver en DPO i framtiden.

   • Matrosen

    Det var inte menat att mitt inlägg skulle vara helt negativt laddat.
    Och jag kan vara helt enig i att det är trevligt med lite ny inriktning bland de svenska rederierna.

    Jag hoppas att det finns en marknad som efterfrågar kombinerad bunkring, sophämtning, proviantering och besättningsbyte från ett och samma fartyg. Det låter ju onekligen kostnadsefektivt om marknaden nu är mottaglig för detta.

 • Rolle

  Det var en väldigt positiv nyhet, att de vill flagga svenskt. Hoppas de lyckas bra med detta. Mera sånt.

 • Anonymous

  Undra vilken som kommer först? Pallas Supplier, eller Pallas Grace som han börja snacka om 2012? Sen så är det lite märkligt att han vänder tvärt med svensk flagg å svensk crew, Han som bara har Gibralta å Barbados flag med billig besättning? Jagar han investerare tro? Han borde väll också snart släppa årsredovisningen? Skall bli intressant läsning!

 • Skeptisk

  Förmodligen bedrövligt årsbokslut som presenteras 30/9. Bolaget som redan tidigare har en mycket låg soliditet (runt 11 procent) måste ligga risigt till hos långivarna. Skulle tro att bolaget tvingas göra en nyemission omgående och precis som inför tidigare nyemissioner för Pallasgroup har företaget spottat ut ett antal hurtfriska pressmeddelanden där företaget och dess framtida projekt beskrivs väldigt positivt, innan nyemissionen. Hittills har Pallasgroup varit en katastrofal aktie för den vanliga aktieägaren och jag är övertygad om att det kommer att förbli så. Påpekas kan också att Pallasgroups börsvärde är ca 15 miljoner kronor och att dess VD (som har 50 procent av rösterna i bolaget) plockade ut 1,134 miljoner kronor i ersättning förra året och då hade han ändå avsagt sig 0,442 miljoner kronor i ersättning från företaget. VD:s ersättning motsvarar alltså egentligen ca 10 procent av bolagets börsvärde. Man kan fråga sig vem som tjänar på Pallasgroup?

 • skeptisk

  Att dra sig ur torrlastmarknaden när det ser riktigt mörkt ut på denna marknad kommer knappast att vara gratis.

  • OPTIMISTISK BANKMAN

   Jag tycker man ska vara positiv istället och vara glad att detta rederi har överlevt många andra, tänk på SRAB och SVITHOID. Pallas
   amorterar ju rätt kraftigt på sina lån vilket är unikt i sig då de flesta rederier i nuläget har amorteringsanstånd. Jag tycker det verkar vara ett moget beslut att avveckla det som går dåligt. Om man läser årsredovisningen på s 20 så är ju ersättningen inkl sociala avgifter vilket motsvarar en vanlig vd lön. Och det var föregående år han avsa sig de dryga 440 000! Varför skall inte vd Fredrik Johsnsson ha rätt till normal lön då han är den som jobbar mest i bolaget och har stoppat in mest pengar i nyemissioner. Oavsett börsvärde vilket är irrelevant i nuläget då branschen är i djup kris, se bara på transatlantic, o till skillnad på trans så har pallas bara gjort en nyemission, för 2 år sedan. Och dessförinnan så lånade vd ’n in ca 5 mkr helt räntefritt om jag inte minns fel …. Pallas är också ett av få rederier som har byggt ett nytt fartyg med lång timecharter sedan krisen startade.

 • Björn Holm

  Säger som min gamle lärare, Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.