Fotograf: Terje W Fredh

Kategori: Passagerarsjöfart

”Capella ett kortsiktigt köp”

På Holmön hade man hellre sett att Färjerederiet satsade på en ny och modern färja för Holmöleden istället för att köpa en begagnad från Finland.

Inom Holmöns Infrastrukturgrupp, som sedan sedan 2007 arbetar för en fungerande förbindelse mellan fastlandet och Holmön, är man inte helt nöjd med beslutet att ersätta den nuvarande färjan Helena Elisabet med en gammal färja.

– Vi bedömer detta köp som mycket kortsiktigt och kommer att gå vidare för att få en färja byggd för leden som kräver mycket speciella egenskaper som att den är grundgående, isbrytande och bemästrar grov sjö, stark ström och stormvindar i begränsade hamnutrymmen, säger Thorbjörn Lindberg från Holmöns Infrastrukturgrupp.

Försiktigt positiv

Holmöns infrastrukturgrupp är ändå försiktigt positiv, men menar att en mängd detaljer fortfarande är höljda i dunkel angående Capella (ex Jurmo II) som köpts in av Färjerederiet för trafiken på leden. 

Man befarar bland annat att det kan krävas större ombyggnader på grund av olika regelverk i Sverige som i Finland. Dessutom påpekar man att utvecklingen vad gäller exempelvis skrovform, isegenskaper och miljökrav har gått framåt sedan Capella levererades för närmare 40 år sedan.

– Frågetecknen rätar Trafikverket säkert ut, positivt är ju att färjan lastar mer och att hon troligen bryter is bättre än Helena Elisabet, säger Thorbjörn Lindberg.

Kommentarer

 • Erik

  Om man är missnöjd på Holmön föreslår jag att man tar över trafiken i egen regi….men, så länge som ”någon annan” skall betala går det ju bra att ha höga krav

  • Anton Lindberg

   Så onödig kommentar, bevisligen skriven av någon missunnsam som jobbar för glesbygds utrotning… skämmes.

 • dinka

  Precis, betalar man inget själv så är det lätta att bara vilja ha mer hel tiden.

 • Anonym

  Färjerederiet bygger inga nya fartyg. Enligt Anders Werner skall man ”bygga nya fartyg på gamla skrov”. Gissa hur det går när 65 fartyg på 40 leder inte längre kan förnyas för att metallen helt enkelt är slut.
  Färjerederiet har också ett sparkrav från Trafikverket om att minska bunkerförbrukningen 2014 med 10%. Bytte man maskineri och installerade dieselelektriskt så sker en besparing på 40-60%, men istället skall befälhavarna skicka på ekokörningskurs…

 • Thorbjörn

  Kommentarerna som är givna visar till stor del på grov okunskap om ekonomi och funktion. Det tyder också på att skrivarna inte har en aning om de faktiska förhållanden som Holmöfärjan skall bemästra. Hör gärna av er för en ”verklighetsuppdatering” om en affär i TV-såpa stil. Thorbjörn

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.