Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Tank

P-MAX chartras ut till Kina

Concordia Maritime chartrar ut ett av sina P-Max-tankfartyg till ett kinesiskt shippingföretag för två år från och med månadsskiftet januari/februari 2016.

Fartyget kommer huvudsakligen att användas för transporter av tyngre oljeprodukter mellan Korea, Japan och Kina. Enligt Concordia Maritime är flera av de aktuella hamnarna i området relativt grunda, vilket gör P-Max-fartyget väl lämpat. Rederiet uppger att P-Max med sitt grunda djupgående och sin höga lastkapacitet möjliggör effektiva transporter av stora volymer.

– Kontraktet ligger helt i linje med vår flott- och intjäningsstrategi. Vi drar nu nytta av den starka marknaden och kontrakterar ut ett av våra P-Max-fartyg över en längre period. Därmed säkerställer vi en god intjäning för fartyget under de kommande två åren, samtidigt som vi på ett väl avvägt sätt balanserar exponeringen mot spotmarknaden, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime.

Premiumrater

Kim Ullman uppger också att målet för fartygen i P-Max-flottan är att styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt och där det finns möjlighet att uppnå premiumrater.

– Det nu ingångna kontraktet visar på styrkan i denna nischstrategi, även när det gäller transporter av tyngre oljeprodukter.

Vilket fartyg som Concordia Maritime hyr ut är inte ännu klart i detta skede.

– Vi har inte bestämt det ännu, vi har några fartyg att välja på, säger Kim Ullman till Sjöfartstidningen.