Sedan 1954 har Sjömanskyrkan i Göteborg bedrivit sin verksamhet vid Stigbergstorget som nu riskerar att upphöra.

Fotograf: Sjömanskyrkan i Göteborg

Oviss framtid för Sjömanskyrkan

Efter att finansieringen försvann varslades de tio anställda kan det nu vara aktuellt att sälja Sjömanskyrkan i Göteborg.

2019 har varit ett minst sagt knapert år för Göteborgs sjömanskyrka. Som Sjöfartstidningen tidigare har berättat var stiftelsen som driver verksamheten ute och letade efter bidrag från församlingar för att kunna fortsätta.

Anställda varslade

Man har tvingats varsla de tio anställda och har bara planer på att kunna driva Sjömanskyrkan fram till årsskiftet. Däremot kan det bli aktuellt att Göteborgs stad som äger fastigheten säljer på cirka 1.700 kvadratmeter, vilket kan vara ett hopp för Sjömanskyrkan att fortsätta med sin verksamhet.

Bollen hos kommunen

Fredagen den 8 november hade stiftelsen Sjömanskyrkan Göteborg ett möte med kommunen.

– Bollen ligger inte hos oss, kommunen ska titta på huset först. Min drömsits är en stark köpare som tillåter att vi fortfarande kan vara kvar i samband med en ny hyresgäst, säger Lennart Ling, Sjömanskyrkans stiftelseordförande.