Överkapacitet fram till 2013 för containeroperatörerna

Den rådande överkapaciteten på containermarknaden kommer att fortsätta på nuvarande nivå fram till 2013 och därmed hålla kvar tonnage i sysslolöshet, spår analysinstitutet AXS-Alphaliner. Idag ligger den sysslolösa containerflottan på 1,44 mteu. Först i slutet på 2012 kommer sysslolösheten att börja minska, baserat på en måttlig ökning på fem procent av containeriserad handel under 2010 och en ökning på 7,5 procent 2011 samt tio procent därefter.Men enligt AXS-Alphaliner kan efterfrågan på fartyg växa fortare än beräknat, detta på grund av två faktorer. Dels ökar andelen fartyg som nyttjar fartreduktion, så kallad slow steaming, för att därigenom spara bränsle samt minska utsläppen av CO2. Dels kan handeln på Fjärran Östern–Europa komma att göra en starkare återupphämtning.I år kommer nya containerfartyg på sammanlagt 1,54 mteu att levereras, det är en ökning med 43 procent jämfört med 2009. På grund av bland annat utskrotning väntas den samlade containerflottan öka med 9,9 procent i år.