Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank

OSM tar över management av Neste-flottan

Neste Oil outsourcar sin rederiverksamhet till norska OSM Group AS.

Det blir OSM Group AS i Norge som kommer att ta över Neste Shippings managementfunktioner. Åtgärden är ett led i Neste Oils beslut att upphöra med sin verksamhet inom shipping, som man informerade om i september 2013. 

– Vi valde OSM efter en noggrann genomgång av ett antal möjliga partners, säger Arvo Ruotsalainen, vd för Neste Shipping.

OSM bildar ett dotterbolag i Finland som tar över bemanning och underhåll av de fartyg som tidigare skötts av Neste Shipping och fortsätter i trafik för Neste Oil. Detta ska ske under våren 2014. För närvarande sysselsätter Neste Shipping omkring 300 personer på fartygen och 17 personer iland. Alla anställda inom rederiverksamheten har möjlighet att flytta över till OSM:s finska dotterbolag. Befraktningsfunktionerna inom Neste Shipping integreras i Neste Oils organisation.

 

Kommentarer

 • Anonymous

  Er det slik at Neste sine skip da skifter flagg til NIS eller skal de fortsette med finsk flagg og finske mannskaper?

 • Anonymous

  Om de räcker med NIS kanske de blir ännu billigare flaggor… finns väl folk som ännu klättrar ner ur träden från nåt U-land.

 • Pär-Henrik Sjöström

  I en tidigare nyhet skrev vi: ”Råoljetankern Mastera (byggd 2003, 106.208 dwt) och kem- och produkttankfartygen Futura (byggd 2004, 25.084 dwt), Neste (byggd 2005, 25.117 dwt), Kiisla (byggd 2004, 14.750 dwt) och Suula (byggd 2005, 14.665 dwt) samt de tre bogserbåtarna Ukko, Ahti, och Esko ska säljas till bolag som kontrolleras av statliga Försörjningsberedskapscentralen och pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Fartygen kommer att säljas till rådande marknadsvillkor. Neste Oil kommer att chartra tillbaka fartygen på långtidskontrakt och de fortsätter att segla under finsk flagg.”
  För att trygga en basberedskap för oljetransporter även i en krissituation vill alltså finska staten behålla kontroll över ovan nämnda fartyg. Samtidig meddelade Neste Oil att övriga helägda tankfartyg kommer att säljas på den fria marknaden, liksom även andelarna i delägda fartyg.

 • Anonymous

  Oberoende är det finska staten o. Neste har varit delägt statligt bolag o man säljer nu när alla säger att det är på väg uppåt i världsekonomin. De finska medborgars skattemedel man bollar med. Varför just nu skall de säljas…

 • Anders Kalsson

  Ni på management bolagens personal avdelningar. Att ERA besättningar från tredje världen är så lojala och mycket bra yrkesfolk. Så varför går det inte så bra som ni påskiner. Befäl som inte agerar
  själständig vid alla drift situationer. Fråga vad era klassnings bolag rapporterar till era försäkringsbolag.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.