Fotograf: Västerviks hamn.

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Oskarshamn tar över Västervik

Oskarshamns Hamn AB tar över driften av Västerviks hamn. Syftet är att möta en ökande konkurrens och att skapa stordriftfördelar.

Enligt ett pressmeddelande har Oskarshamns Hamn AB, ett hamnbolag som ägs till 96 procent av Oskarshamns kommun, skrivit på ett så kallat aktieöverlåtelseavtal med ägarna till det privata bolaget Västerviks Logistik & Industri AB, som hyr hamnanläggningen i Västervik av Västerviks kommun. Avtalet innebär att Oskarshamns Hamn köper samtliga aktier i Västerviksbolaget och att man också tar över driften av hamnen i Västervik. 

Gemensam drift

Parterna uppger att en gemensam drift av de bägge hamnarna ökar förutsättningarna för att möta konkurrensen från andra hamnar och hamnoperatörer och de alternativa transportvägar som finns för godset.

Man hoppas också uppnå stordriftsfördelar och rationalisering av godshanteringen, vilket ska ge ett högre kapacitetsutnyttjande. På sikt uppges detta kunna leda till möjligheten att producera tjänster till ett lägre pris.

Måste godkännas

Affären är dock inte helt avslutad. Först ska de bägge hamnägarna och samtliga aktieägare i Oskarshamns Hamn AB godkänna det hela, vilket måste ske senast den 15 juli 2016. Enligt tidningen Barometern OT ska dessutom Västerviks kommun gå in som delägare i Oskarshamns Hamn AB, där övriga delägare sedan tidigare är Oskarshamn och Hultfreds kommuner. Även detta måste godkännas innan allt är klart.   

Nämnas kan att de båda hamnarna ingick i bolaget Smålandshamnar AB fram till i början av 2000-talet.