Kategori: Specialfartyg | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

Osäkert om KBV-fartyg efter varvskonkurs

Det tyska P+S-varvet som i onsdags ansökte om konkurs bygger för den svenska kustbevakningen en serie avancerade miljöräddningsfartyg med kapacitet också för sjöräddning och brandbekämpning. Hittills har två fartyg levererats, ett till den nya kustbevakningsstationen i Lysekil medan ett ligger kvar vid varvet för utbildning innan resan till Djurö. De kvarvarande två ligger i sjön och håller på att utrustas. Framtiden för dessa är osäker.– Vi vet inte vad som kommer att hända, säger Lotta Brandström, kommunikationschef på KBV.

– Vi räknar med att kunna träffa konkursförvaltaren inom kort och vi har en jurist inkopplad, men sedan kan ju en sådan här process dra ut på tiden. Kustbevakningens förskottsbetalning är dock säkrad.– Vi har en bankgaranti, så pengarna får vi tillbaka, men det är ju båtarna vi vill ha, säger Lotta Brandström.Ordersumman för kvartetten, som skall ersätta äldre miljöskyddsfartyg, är strax under EUR 90 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.