Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Osäkert för Trans svenskflaggade flotta

Transatlantics affärsområde Industrial Shipping har dragits med stora förluster de senaste åren på grund av svaga fraktmarknader och höga driftskostnader, varför man nu planerar att se över hela organisationen för att hitta kostnader att kapa.

Ledningen ska bland annat se över fartygens besättningskostnader, av de 48 fartygen är åtta torrlastfartyg svenskflaggade.

Rederiet kommer att inleda förhandlingar med berörda fackförbund. Totalt är cirka 450 personer anställda, varav 130 svenska sjömän, inom Industrial Shipping.

– Det är oerhört viktigt för oss att bibehålla vår höga servicenivå samt säkerställa kvalitet och leveranser till alla våra kunder. Vi gör denna organisationsöversyn med stark optimism om förbättringar och ökad effektivitet, säger Kim Sörensen, chef för Industrial Shipping, och fortsätter:

– Vi vänder samtidigt nu på varenda sten för att minska våra egna kostnader. Vi ska skapa ett starkt företag med tillväxt och lönsamhet och för att uppfylla detta krävs att vi gör ett antal åtgärder.

Det händer mycket på Transatlantic just nu, förutom ovanstående avgick Jesper Bejstrup, CFO för Viking Supply Ships, med omedelbar verkan i mitten av april. Ingen ersättare är ännu utsedd. Viking Supply Ships, har också emitterat NOK 300 miljoner i en ny icke säkerställd obligation på den norska obligationsmarknaden med förfall i mars 2017. Obligationen har en inlåningsgräns på NOK 750 miljoner. Företaget vill använda pengarna för bland annat fartygsinvesteringar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.