Fotograf: Dockstavarvet

Kategori: Skeppsbyggnad | Fartygsaffärer

Försvarsorder till Dockstavarvet

För några veckor sedan tvingades Dockstavarvet varsla 18 av de 48 anställda om uppsägning på grund av brist på order. En ny omgång varsel gällande fler anställda var på gång. Nu har det senare hotet avvärjts. Varvet har fått en order värd 22 miljoner och option på arbeten för ytterligare sju miljoner från den svenska försvarsmakten.

Ordern gäller modernisering och ombyggnad av 60 så kallade gruppbåtar.

– Vi är givetvis mycket glada över den här ordern säger VD Torbjörn Larsson till Sjöfartstidningen. Det innebär att vi inte tvingas till ytterligare en omgång varsel. Däremot kommer vi i nuläget inte att kunna ta tillbaka de varsel som redan ligger. Vi behöver mer order för att vi på allvar ska ljuset i tunneln. Det här är första gången sedan 1930-talet vi haft så dåligt med order.

Jobb till 2015

Ordern från försvarsmakten ger sysselsättning till i början av 2015. Åtta man får jobb resten av 2013 och början av 2014. Gruppbåtarna är öppna, åtta meter långa båtar för tio personer, som används av försvarets amfibiebataljon. Syftet med den aktuella moderniseringen och ombyggnaden av gruppbåtarna är att de ska kunna fortsätta att användas fram till 2025. För att klara det ska bland annat jetmotorerna bytas ut och båtarna ska få ny radioutrustning.

Tufft år

Docksvarvet förlorade också nyligen en order från Sjöfartsverket på tre nya lotsbåtar. Ordern på båtarna var värd 25 miljoner och gick till det finländska varvet Kewatec på grund av olika tolkningar av förfrågningsunderlaget. Sjöfartstidningen har tidigare berättat om tvisten som överklagats i flera instanser.

Sjöfartsverket har också dragit tillbaka en order på ett sjömätningsfartyg på grund av att man budgeterat för lite pengar.

Dockstavarvets produktion har under senare år nästan till 100 procent inriktat sig mot nybyggen. En stor kund är Mexico och Malaysia som köpt sammanlagt 65 exemplar av Stridsbåt 90. Båtarna används  till stor del som patrullbåtar för bekämpning av knarksmuggling. Till Tyskland har sju lotsbåtar sålts.

Uno Gradin

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.