Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Reparationsvarv | Ekonomi

Ont om tid för Götaverken

Fortfarande finns det spekulanter som vill ta över Damen Götaverken. Men tiden är knapp: senast mitten av juli måste ett köp genomföras, annars läggs varvet ned för gott.

– Vi har ett antal spekulanter som är intresserade av att ta över varvet i dess helhet. Exakt hur många de är och om de är svenska eller utländska kan jag inte säga. Men de är fler än två och färre än tio, och de är av olika nationaliteter, säger Morgan Hallén, advokat vid advokatbyrån Vinge och likvidator för avvecklingen av Damen Shiprepair Götaverken i Göteborg

Enligt Morgan Hallén finns det därutöver sedan tidigare ett antal spekulanter som är intresserade av att köpa delar av varvet. 

– Ja, men hur det exakta läget ser ut där vet jag inte just nu. Sedan 2-3 veckor tillbaka är jag helt fokuserad på de spekulanter som visat intresse för varvet i dess helhet. 

Vill inte spekulera 

Även om det därmed tycks som att det fortfarande finns hopp om en framtid för varvet, så poängterar Morgan Hallén att han inte vill spekulera alltför mycket i onödan. 

– Det är jobbigt nog för de anställda som ju faktiskt är uppsagda. De sliter hårt i den rådande sommarvärmen men är ändå vid gott mod och är djupt engagerade i projektet om varvets framtid. Själv försöker jag hjälpa dem så mycket jag kan och vi träffas också regelbundet. 

Bra beläggning 

En ljusglimt i mörkret för det hårt ansatta varvet är det just nu är bra beläggning på varvet. I den stora dockan ligger Ektanks fartyg Ek-Sky, och i den lilla dockan ligger Vingaren från Berndtssons Rederi. När Ek Sky blir klar senare i veckan flyttar Vingaren över till den stora dockan, varpå det norskregistrerade bogserfartyget Bukken flyttar in den lilla dockan. 

– Ja, det är självklart positivt – både för verksamheten och de anställda, säger Morgan Hallén och berättar att den riksdagsdebatt som hölls i början av juni där finansminister talade sig varm för en kommande tonnageskatt faktiskt inte har så stor praktisk betydelse i förhandlingarna med varvsspekulanterna. 

– Nej, jag hör inte så mycket om det när jag diskuterar med intressenterna. Den typen av makroekonomiska frågor kommer längre ned agendan. Då finns det mer närliggande frågor att diskutera. 

Från ord till handling

Det Morgan Hallén framförallt då syftar på är frågan om Göteborgs kommuns inställning till varvet sett i ett längre tidsperspektiv. 

– Om du ställer dig inne på varvsområdet så undrar du ju förstås: kan ett varv som det här ligga kvar på den här centrala platsen om 20 år? Eftersom detta är en verksamhet med lång avskrivningstid så måste den som eventuellt tar över ha en säkerställd tidshorisont från kommunens sida. De är ju en av de tyngsta spelarna, eftersom de har ansvaret för miljötillstånd, fastigheten och marken, säger Morgan Hallén som poängterar att det nu är riktigt bråttom. 

– Ja, det är brådskande. Göteborgs kommun måste snabbt komma med besked, och även intressenterna måste gå från ord till handling. Senast i mitten av juli måste allt vara klart, annars så lägger vi ned. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Agera nu för fasen

 • Andreas Åsenholm

  Det är bara att inse att det här är slutet

 • Karina Linnér, SMTF

  Idag hade vi på SMTF årsmöte på Öresund Drydock. Temat för mötet var Sveriges varv. Fyra varv av olika storlek med lite olika inriktning var representerade på mötet och de berättade om sin verksamhet. Anders Larsson, ODD, representerade också föreningen Sveriges Varv och berättade om näringen på en mer övergripande nivå. De flesta svenska varv är mycket välskötta företag, de konkurrerar med kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet. Självklart behöver vi svenska varv, varven är viktiga nav i den svenska marintekniska industrin. Göteborg har en så stark maritim identitet, det är sorgligt om avvecklingen skall genomföras när det tydligen finns folk som vill och kan driva verksamheten. Hoppas att Göteborgs kommun ser hur viktigt varven är för den maritima industrin.

 • Torbjörn Eriksson

  Götaverken borde legat i Arendal. Det är ett stort verksamhetsområde med miljöstörande verksamhet. Då hade dom långsiktiga förutsättningarna varit betydligt bättre för varvsverksamhet. Nuvarnade placering blir mer och mer ”inbyggd” mellan bostäder och kunskapsföretag.

 • Heja Sverige!

  Skulle vara kul om man kunde rädda Götaverken så dom kunde bygga nästa generation Svenska isbrytare tex eller varför inte mindre arbetsfartyg, kan Finnarna så kan vi. Ja ja, drömma kan man alltid….

 • Anonymous

  12.00 17/6 Ska det finnas ett svar av intressenterna , annars stänger varvet

 • Anonymous

  Göteborg Skandinaviens största hamn måste självklart ha kvar ett stort reparatinsvarv, det borde väl t.o.m. vara av riksintresse! Reparationer av fartyg kommer alltid att vara en nödvändighet. Jag tror att det kommer att kunna gå jättebra för ett framtida Götaverken! Damen koncernen tänker inte på Göteborgs bästa och framtid… Synd att dom tog över Götavetken från början
  Man kan inte stänga brandstationen för att det brinner för sällan!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.