Fotograf: EU-kommissionen

Kategori: Regelverk | Juridik | Politik

Omoderna regler hindrar sjöfarten

Det finns ingen gemensam marknad inom EU för sjöfarten. Det är en av 16 punkter EU kan förbättra för sjöfarten enligt ECSA, European Community Shipowners’ Association.

En transport av gods med lastbil från Amsterdam till Borås kräver ett papper som chauffören fixar. Samma transport med sjöfart kräver hela tolv olika administrativa åtgärder med en rad aktörer inblandade. ECSA kallar flera av stegen för omoderna, onödiga och skadliga för sjöfartens produktivitet. Organisationen menar att kortsjöfarten har ”alla möjligheter att fungera precis som lastbilen” och uppmanar EU-kommissionen att modernisera systemet i sin kommande översyn av sjöfartspolitiken från 2017.

För mycket administration

ECSA pekar ut 16 områden där man anser att EU har mycket kvar att göra för att bättre utnyttja sjöfartens potential.

Flera av punkterna handlar om att lätta den administrativa bördan som sjöfarten inom unionen har som enligt ECSA förhindrar såväl att sjöfarten lockar unga att söka arbete i branschen som att dess potential för at minska unionens klimatpåverkan inte utnyttjas.

En checklista

Förutom de 16 punkterna skickar ECSA med en checklista kommissionen bör använda innan den inför nya regler. Bland annat påpekar redareföreningen att nya regler ska vara teknikneutrala och inte införas innan det finns beprövad teknik. Regler som inte myndigheterna kan kontrollera att de efterlevs ska heller inte införas. De punkterna kan ses i perspektivet av att reglerna för max 0,1 procent svavel i fartygsbränsle inom SECA, som infördes vid senaste årsskiftet, fortfarande inte kan kontrolleras.

Alla 16 förslag plus checklistan från ECSA finns att läsa här för den som är intresserad.