Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Omdisponering av tonnage inom Tallink

Tallink återupptar trafik med två fartyg på linjen Stockholm–Riga i samband med en rad fartygsbyten.

Den 12 december 2016 flyttas färjan Romantika tillbaka till linjen Stockholm–Riga, som därmed får avgångar varje kväll från båda hamnar efter en paus på drygt två år. Romantika byter under de närmaste månaderna från estnisk till lettisk flagg.

På sin nuvarande linje Stockholm–Tallinn ersätts Romantika den 13 december av Baltic Queen som för närvarande gör 22-timmarskryssningar från Helsingfors till Tallinn.

Uppgraderas

Kryssningstrafiken över Finska viken tas den 12 december över av Silja Europa som för närvarande renoveras i Tallinn. Både Silja Europa och Baltic Queen seglar under estnisk flagg.

Därmed disponeras tonnaget på samma sätt som innan Silja Europa inledde en charter för Bridgemans som hotellfartyg i augusti 2014. Denna charter upphörde i början av 2016, varefter fartyget återvände från Australien till Östersjön för att i våras inleda trafik på linjen Helsingfors–Tallinn.