Oljelastning i Port of Tallinn beräknas minska

Enligt en färsk prognos från AS Tallinna Sadam kommer hanteringen av flytande bulk att bli 12 procent lägre än i tidigare prognoser. Utskeppningarna av råolja och produkter har påverkats av en ökad efterfrågan på den ryska hemmamarknaden, höjda oljepriser, nya oljeterminaler i ryska hamnar, en ökning av oljeraffinaderiernas produktion samt att en större andel av oljeexporten går via pipelines. Därför räknar man med att godsomsättningen i AS Tallinna Sadam stannar på fjolårets nivå. Hamnarna i AS Tallinna Sadam hanterade 32,5 miljoner ton gods under årets första tio månader, vilket är 3,4 procent mer än under samma period i fjol.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.