Oklart om SRAB:s framtid

Ekonomiskt ansatta SRAB har i ett svep blivit av med hela sina helägda kem- och produkttankflotta om tre fartyg, Nordic Victory, Nordic Glory samt Nordic Prima, sedan banken sålt fartygen till Sirius Shipping. SRAB Shipping har fått bulken av sina lån uppsagda. Rolf Hollmén, vd SRAB Shipping, vill i i dagsläget inte ge några närmare kommentarer om försäljningen eller rederiets framtid.– Detta måste få sjunka in. I övrigt har jag inga kommentarer.Bankens beslut innebär att SRAB Shipping i praktiken enbart är ett torrlastrederi. Kvar i flottan finns två mindre torrlastare, Union Moon och Union Topaz, som man är minoritetsdelägare i via Norswede Shipping KS. Fartygen sysselsätts av brittiska Union Transport Plc. I januari 2011 såldes två andra torrlastfartyg Peak Oslo (ex Union Sun) och Peak Bergen (ex Union Titan) som man var delägare i via Norswede till Lothe Invest. Sommaren 2011 förliste dessutom torrlastaren Union Neptune i Biscayabukten. Så från att ha haft en flotta om åtta fartyg i fjol, är man nu nere på två. Den 30 mars lämnade för övrigt SRAB Shipping handeln på First North/Nasdaq OMX Stockholm för den Alternativa aktiemarknaden, som erbjuder aktiehandel för onoterade bolag.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.