Kategori: Container | RoRo | Tank

Ökad maritim brottslighet i Sydostasien

Samtidigt som piratverksamheten i världen totalt sett minskade förra året så har den maritima brottsligheten i Sydostasien ökat. Det skriver det brittiska maritima säkerhetsföretaget Dryad Maritime i en ny rapport.   

Enligt Dryad Maritime ökade den maritima brottsligheten i Sydostasien förra året med 8,5 procent och står nu för 44 procent av all världsomspännande sjöfartsrelaterad brottslighet. Dessutom tycks kapningarna och attackerna i denna del av världen skilja sig åt från de incidenter som förekommer i andra regioner.   

– En ny oroväckande trend i denna region är att man utför sofistikerade kapningar baserade på förhandsinformation. Det innebär att fartyg punktmarkeras för deras last eller skrov – allt i enlighet med önskemål från piraternas uppdragsgivare eller kunder, skriver man i rapporten.     

Enligt Dryad Maritime beror den ökade verksamheten i Sydostasien bland annat på att gränskonflikter mellan olika länder i regionen har satt käppar i hjulet för en mer organiserad och överstatlig bekämpning av piratverksamheten.   

Samtidigt meddelar ICC International Maritime Bureau (IMB) att det under det första kvartalet 2013 inträffade sammanlagt 47 attacker över hela världen, varav tre utvecklade sig till kapningar. I mitten av förra veckan uppgav man att fem fartyg för närvarande hålls kapade av somaliska pirater, medan 65 besättningsmedlemmar hålls som gisslan.