Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart

Ökad frakt för Tallink

Antalet fraktenheter på Tallinks linjer ökade med över åtta procent det första kvartalet. 

Passagerarantalet minskade något under de tre första månaderna, något som har sin förklaring i den tio veckor långa dockningen av Baltic Princess. Tallink Grupp räknar totalt in drygt 1,9 miljoner passagerare under kvartalet, vilket är en minskning med 0,5 procent jämfört med förra året. 

Positivt

– Antalet passagerare ökade på nästan alla våra rutter under första kvartalet 2018, med undantag för rutterna Sverige – Finland, där modernisering och tekniska arbeten utfördes på ett av våra fartyg. Därför är nedgången av antalet passagerare på den här rutten inte oväntad. Oavsett den totala nedgången av antalet passagerare är det positivt noterbart att våra rutter mellan Sverige-Estland, och särskilt mellan Sverige och Lettland fortsätter att utvecklas positivt och antalet passagerare ökar, säger Veiko Haavapuu, finansdirektör på AS Tallink Grupp.

Över 60 procent

Frakten ökade med 90.687 enheter eller 8,2 procent under perioden. Det största antalet fraktenheter transporterades mellan Estland-Finland som hade en ökning på 12,9 procent. Den rutten som ökade mest, drygt 60 procent, jämfört med första kvartalet 2017 var Sverige-Lettland. Men det beror också på att en andra färja började trafikera sträckan i december 2016 samt de planerade och tekniska utförandena på färjorna i början av 2017. 

– Det betyder att rutten fortfarande var i en återhämtningsfas i början av 2017, förklarar Haavapuu, som också glädjer sig över en ökning av personbilar.  

Personbilar

– Ökningen av antalet personbilar som transporteras på nästan alla våra rutter, med en sammanlagd ökning om 2,3 procent måste också belysas, eftersom vi under 2017 bevittnade en marginell nedgång jämfört med siffror från 2016. Det är värt att notera att antalet passagerarfordon som transporteras under första kvartalet 2018, är större än antalet transporterade passagerarfordon redan under Q1 2017 och Q1 2016.