Fotograf: Piteå Hamn

Kategori: Politik | Hamn/Logistik

OHS välkomnar rådet

Ostkusthamnar i samverkan välkomnar det nationella godstransportrådet. En av de invalda är Ulrika Nilsson, vd för Piteå Hamn.  

Ulrika Nilsson är den enda hamnrepresentanten i godstransportrådet, som totalt består av 18 ledamöter med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som ordförande. 

– Initiativet sänder signaler om att regeringen tar landets transportutmaningar på allvar. Tillsammans kan vi se över hur de transportpolitiska målen kan nås och hur vi på bästa sätt stärker näringslivets konkurrenskraft. Personligen kommer jag att kunna bidra till en dialog om hur olika transportslag ska kunna samverka på ett bättre sätt för att uppnå en större andel hållbara transporter till nytta för näringslivet samt sjöfartens potential till överflyttning, säger Ulrika Nilsson i ett pressmeddelande.