Odense varv förbereder varsel

Odense Steel Yard förvarnar i dag om att det kan komma personalneddragningar. På grund av problem att säkra order för framtiden känner sig ledningen tvingad att skicka ut signaler om att omkring 140 personer kan komma att få gå. Personalen har ännu inte fått några varsel men varvets ledning vill kratta i manegen, om man inte lyckas säkra nya order. Ryktet säger att A.P. Møller-Mærsk har vägrat teckna sig för fler containerfartyg i G-klassen på skrov nummer 217 till 222, utan istället bett försäljningsavdelningen att hitta externa köpare. Varvet har 440 tjänstemän och 2.600 arbetare anställda.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.