Isbrytaren Oden under en expedition till nordvästra Grönland 2019.

Fotograf: Lars Lehnert

Kategori: Forskning | Miljö

Oden till Arktis 2022

Polarforskningssekretariatet ska på uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling (ECORD) koordinera en ny internationell forskningsexpedition med hjälp av Sjöfartsverkets isbrytare Oden. 

Sjöfartsverket meddelar att den drygt sju veckor långa forskningsexpeditionen Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP) ska äga rum i augusti till september 2022. Den är en uppföljning av expeditionen Arctic Coring Expedition (ACEX) som genomfördes 2004 och likaså koordinerades av Polarforskningssekretariatet. Många svenska polarforskare deltog och expeditionen blev starten på en ny era inom arktisk klimatforskning, uppger Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Nästa steg

Med ArcOP tas nästa steg i att försöka rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. Polarforskningssekretariatet uppger att marina sedimentkärnor på sammanlagt cirka 900 meter ska tas upp från platser på södra Lomonosovryggen i Norra ishavet. Detta görs med hjälp av ett vetenskapligt borrfartyg som skyddas från den arktiska packisen av två isbrytare som håller undan isflak i området. En av dessa isbrytare är Oden.

De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. Därmed kommer man att med bättre tillförlitlighet kunna förutsäga framtida klimatförändringar, på såväl regional som global nivå, framgår det av pressmeddelandet.

Del av ECORD

Forskningsexpeditionen genomförs inom International Ocean Discovery Program (IODP) som är en del av ECORD. IODP är ett internationellt marint forskningsprogram som stöttas av 23 länder.

Polarforskningssekretariatet samarbetar med Arctic Marine Solutions i genomförandet och med Sjöfartsverket för nyttjandet av statsisbrytaren Oden.

SAS

Innan ArcOP ska Oden delta i expeditionen Synoptic Arctic Survey (SAS) i Norra ishavet som för Odens del planeras bli genomförd under augusti till september 2021. Polarforskningssekretariatet kommer att genomföra expeditionen som är en del av en internationell expedition där Oden är ett av ett tiotal forskningsfartyg som kartlägger Norra ishavet.

Det var meningen att Oden skulle ha deltagit i expeditionen redan 2020 men deltagandet sköts på framtiden med anledning av covid-19.