Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Nytt skärgårdsfartyg i Stockholm

Under detta år räknar Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting med att beställa ett isgående passagerarfartyg för skärgården.

Skärgårdsredarna, det vill säga branschorganisationen för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart, informerar att Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har beslutat låta bygga ett nytt isgående skärgårdsfartyg.

Man håller på och sammanställer kraven för hur fartyget ska projekteras och upphandlas. Det uppges bli en selektiv upphandling med första steget i maj. Avtalet ska vara klart under året så att man kan börja bygga fartyget under nästa år med planerad leverans i början av 2018.

Energieffektivt

Nybygget blir cirka 25 meter långt och ska ta omkring 150 passagerare. Beställare är Trafikavdelningens Sjötrafiksektion och fartyget ska ägas av Waxholmsbolaget.

Fartyget projekteras för att klara Trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafik på vatten. Det innebär att det ska vara tillgängligt för alla och klara av att genomföra effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Skärgårdsredarna uppger vidare att flera olika alternativ till energieffektivisering utreds. Fartyget kommer att opereras i den norra delen av skärgården.