Nytt norskt NOx-avtal tlll 2017

Den norska regeringen har skrivit ett nytt miljöavtal med företrädare för norsk industri om bekämpning av NOx-utsläpp. – Det är glädjande att avtalet vidareförs, avtalet har fram tills nu inneburit att fler miljövänliga lösningar kommit ut på marknaden, säger Hanna Lee Behrens, miljödirektör i Norges Rederiforbund.I avtalet som sträcker sig fram till 2017 ska NOx-utsläppen reduceras med 16.000 ton, detta kommer i tillägg till de utsläppningsminskningar om 19.000 ton som undertecknades 2008. Parterna har sedan tidigare upprättat en NOx-fond med NOK 1,8 miljarder, pengarna har gått till över 500 miljöprojekt med en förväntad samlad reduktion av NOx-utsläpp på 20.000 ton. Cirka 650 utsläppsreduceringsprojekt ingår i miljöavtalet för perioden 2011–2017.98 procent av pengarna som kommer in till NOx-fonden går tillbaka till industrin för reducering av miljöskadliga utsläpp.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.