Nytt norskt kustbevakningsfartyg på väg

I förslaget till statsbudgeten 2010 har den norska regeringen satt av medel för inköp av ett nytt kustbevakningsfartyg till 2011. I den nationella transportplanen för 2010–2019 är en förnyelse av Kystverkets fartyg en viktig post.– Detta är ett glädjande budskap att fartygsföryngringen som ingår i transportplanen realiseras. Enligt Kystverkets handlingsplan ska det första fartyget, som blir ett oljesaneringsfartyg, levereras 2011. Statsbudgeten för 2010 följer i alla fall den planen, säger Sven Martin Tønnessen, chef för Kystverket Rederi, som menar att insatserna under Crete Cement- och Full City-olyckorna bidragit till en hel del ny kunskap som kommer att påverka urformningen av det nya fartyget.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.