Håkan Persson, Jörgen Wrennfors och Paulo Campos har tillsammans arbetat fram den världsunika lösningen för elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö.

Fotograf: Ahmed Hanic, Göteborgs Hamn AB

Kategori: Miljö

Nytt koncept för landström för tankfartyg i Göteborg

Göteborgs Hamn har arbetat fram ett enligt dem själva världsunikt koncept för att kunna ansluta tankfartyg till landström. Nu är planen att första fartyget ska kunna anslutas under våren 2024.

För att kunna ansluta tankfartyg till landström vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt nytt världsunikt koncept, det skriver hamnen i ett pressmeddelande. Projektet, som döpts till Green Cable, har gjorts i nära samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.

– Största utmaningen är att de tankbåtar som ska byggas och de elanslutningar som ska skapas måste få till en gemensam standard så att de passar runt om i världens hamnar. En annan utmaning är att det alltid råder en permanent explosionsrisk när båten ligger vid kaj i energihamnar eftersom det pumpas brandfarliga produkter som lätt kan antändas av elektrisk utrustning. Så detta har varit de förutsättningar vi haft att förhålla oss till, säger Jörgen Wrennfors, produktionsingenjör i Energihamnen i Göteborgs Hamn AB i pressmeddelandet.

  • Illustration: Göteborgs Hamn AB
  • Illustration: Göteborgs Hamn AB

Svårt hitta rätt anslutningspunkt

En annan utmaning har varit hitta en lämplig anslutningspunkt eftersom hela tankfartyget klassas som riskområde när det ligger vid kaj. Att sätta anslutningen i aktern har inte varit ett bra alternativ eftersom tankfartygens längd varierar samtidigt som bara en del av fartygen ligger mot kajen, oftast midskepps. Enligt Göteborgs Hamns lösning är en placering midskepps bäst.

– Där har alla tankfartyg sin lastkran, vilket är en optimal placering för att lyfta ombord en elanslutningskabel. Dessutom gör mittplacering att det inte spelar någon roll hur lång båten är eller om hon går in med för eller akter om kaj. Vi anser detta vara den bästa tekniska lösningen som dessutom sparar vi flera miljoner kronor för varje kajplats, säger Jörgen Wrennfors i pressmeddelandet.

Ansluts i stängt utrymme

Även om placeringen av elanslutningspunkten är löst så kvarstår faktum att elanslutning ska ske i explosivklassad miljö.

– Flyktiga lättantändliga gaser från bunkring går inte att kombinera med en möjlig gnista från elektricitet som kan bildas vid elanslutning. Detta har vi nu löst genom att arbeta med övertryck i utrymmet på kajen där kabeln finns, likaså med utrymmet ombord där kabeln kopplas in. Detta är en teknisk lösning där vi ser till att eventuell explosiv gas helt stängs ute och på så sätt gör anläggningen säker, säger Jörgen Wrennfors.

Även om arbetet på hemmaplan gått smidigt så har det varit en större utmaning att få internationella sjöfartsbranschen att se fördelarna och välja Göteborgs Hamns lösning.

– Det är ett paradigmskifte som måste till. Här är det viktigt att vi får med de stora hamnarna, oljebolag, myndigheter och klassningssällskap så att vi får till en ny standard som alla förhåller sig till. Nu tar vi fram en lösning här i Göteborgs Hamn och visar på ett bra exempel som vi hoppas ska få gehör inom det internationella standardiseringsarbetet, säger Jörgen Wrennfors.

Första anslutningen klar 2024

Enligt Göteborgs Hamn kommer den nya landströmstekniken att ge en miljövinst på 1.815 ton CO2 per år genom att fartygen kan använda elektricitet istället för att ha hjälpmaskiner igång.

I projektet Green Cable ingår Donsörederierna Furetank, Donsötank, Tärntank, Ektank, Rederi AB Veritas Tankers samt Tarbit Tankers från Tjörn. Redan under förra året kom de första fartygen som är förberedda med landströmsanslutning, först ut var Fure Vinga från Furetank som levererades i januari 2021 och senare systerfartyget Fure Viten som levererades i juni 2021. Därefter har både Donsötank och Terntank fått leverans av fartyg landströmsanslutningar genom Prospero och Pacifico, samt Tern Island och Tern Fors.

Projektet Green Cable finansieras delvis genom statligt stöd av Klimatklivet med 10,7 miljoner kronor. Planen är att anläggningen är färdig att använda våren 2024.