Fotograf: Flickr.com/owlpacino

Kategori: Folk/företag | Container

NYKCool får ny ägare och blir Cool Carriers

Baltic Reefers köper Stockholmsrederiet NYKCool AB och ändrar samtidigt namn på bolaget till Cool Carriers.

– Cool Carriers kommersiella uppdrag kommer att fortsätta oförändrat och rederiet kommer att operera oberoende från Baltic Reefers. Den nya ägarsituationen, med en ägare som fokuserar på det specialiserade kylsegmentet, ger Cool Carriers en bra möjlighet att vidare växa inom segmentet, säger Boris Gersling, vd för NYKCool/Cool Carriers, som fortsätter på sin tjänst.

 

NYKCool opererar en flotta på 25 kylfartyg och har sitt huvudkontor i Stockholm, rederiet finns även representerat i Chile, Nya Zeeland, Sydafrika och USA.

Baltic Reefers köper NYKCool AB från NYK Reefers Ltd.

Kommentarer

  • Ture Berg

    Kan det vara läge att satsa på gammaldags, dyra kylfartyg år 2014 när det finns en ökande kylcontainerkapacitet på ”reguljära” fartyg?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.