Rederiets tekniske chef Marcus Lindfors och Lancings befälhavare Lee Yong Chul vid överlåtelsen.
Lundqvist-gruppen

Nybygge till Lundqvist

Åländska Lundqvist-gruppen har i dag, fredag, tagit leverans av råoljetankern Lancing i Japan.

Relaterade artiklar

Tidigt fredag morgon överlät Mitsubishi Corporation aframaxtankfartyget Lancing, byggt av Sumitomo Heavy Industries, till North Sea Shuttle Company Limited, som är ett dotterbolag till Rederiaktiebolaget Hildegaard inom Lundqvist-gruppen.

Sjätte i serien

Omedelbart efter leveransen avgick Lancing mot Singapore för att lasta gasolja i Singapore eller Indien för Europa.

Lancing är det sjätte fartyget i en serie för Lundqvist-gruppen som inleddes med Estrella i oktober 2014. Det sista fartyget i nybyggnadsprogrammet skall levereras från Sumitomo i början av februari nästa år.