Alfa Finlandia.
Lundqvist gruppen

Nybygge till Lundqvist

Det japanska varvet Sumitomo Heavy Industries Ltd har levererat sin sjunde aframaxtanker till Lundqvist inom fyra och ett halvt år.

Relaterade artiklar

Nybygget överläts den 7 februari till Shinobu Shipping Company Limited, ett dotterbolag till Ångfartygs Aktiebolaget Alfa inom Lundqvist-gruppen.

Fartyget döptes omedelbart efter leveransen till Alfa Finlandia av Rani Chauhan, hustru till fartygets indiske befälhavare Ajay Chauhan. Alfa Finlandia avgick den 8 februari mot Singapore för att lasta för Europa.