Fotograf: Lundqvist gruppen

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Nybygge till Lundqvist

Det japanska varvet Sumitomo Heavy Industries Ltd har levererat sin sjunde aframaxtanker till Lundqvist inom fyra och ett halvt år.

Nybygget överläts den 7 februari till Shinobu Shipping Company Limited, ett dotterbolag till Ångfartygs Aktiebolaget Alfa inom Lundqvist-gruppen.

Fartyget döptes omedelbart efter leveransen till Alfa Finlandia av Rani Chauhan, hustru till fartygets indiske befälhavare Ajay Chauhan. Alfa Finlandia avgick den 8 februari mot Singapore för att lasta för Europa.