Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Utbildning | Miljö

Nya utbildningar i Kalmar

På Sjöfartshögskolan i Kalmar ges nu fortbildningar inom såväl hållbar sjöfart som maritimt ledarskap.

Tillsammans med Färjerederiet har Sjöfartshögskolan utvecklat kursen Eco-shipping. Målet med utbildningen, som även är inkluderad i Sjökaptensprogrammet, är att göra skärgårdssjöfarten mer hållbar genom reducerad bränsleförbrukning. Framför allt handlar det om att utveckla manövreringstekniken.

Attityd och beteende

– Det är svårt att nämna en faktor som är viktig i eco-shipping, men vi upplever att det är ett stort steg från att ha kunskap och vetskap om olika påverkande faktorer till att i realiteten faktiska agera. Med andra ord handlar det om attityd och beteende, säger Jan Snöberg, universitetslektor vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Enligt Snöberg varierar i dag kunskapen om Eco-shipping stort bland yrkesverksamma sjöbefäl.

– Många tänker bara ”Slow steaming” och är inte så engagerade i övriga frågor eller körsätt. Vi kan konstatera att det vid en ankomst skiljer den dubbla bunkerförbrukningen mellan olika befäl. Variationen i körsätt är mycket stor, även om kursdeltagarna vet att vi mäter deras bunkerförbrukning. Spridningen mellan olika individer minskar sedan snabbt under en kurs i Eco-shipping.

Förutom att ge Färjerederiet specialanpassade kurser inom området så ger man även kurser i Eco-shipping för bland annat danska, finska och åländska rederier. Utbildningar hålls även i Vaxholm. Enligt Jan Snöberg ger en typisk Eco-shipping kurs för Färjerederiet förbättringar i körsätt med 20-30 procent, vilket motsvarar en minskat bunkerkostnad på cirka 250. 000-300. 000 kronor per år och led.

Nöjda befäl

Den andra nya utbildningen i Kalmar är Maritimt Ledarskap, som riktar in sig på sjöbefäl med några års yrkeserfarenhet. Utbildningen utgår från ett antal teorier som sedan tillämpas genom praktiska övningar. Kursdeltagarna får reflektera över sitt eget ledarskap i sin egna organisation. Därefter följer tre dagars utvecklande övningar i grupp. I september gick 13 sjöbefäl på HH-Ferries i Helsingborg utbildningen. En av deltagarna, alla befälhavare på Scandlines Aurora som trafikerar Helsingborg-Helsingör, var Håkan Andersson.

– Jag tyckte den var riktigt bra, med en bra ledare i Johan Karlsson. Dels var det positivt att de kom hit till Helsingborg och höll kursen, det sparade mfycket tid och pengar för oss. Men det var också ett optimalt upplägg. Ska svensk sjöfart hävda sig globalt så är det med kunskap och ledarskap. 

Vad tycker du att ni lärde er på utbildningen?

– Att det handlar om att lyfta hela besättningen och för att göra det gäller det att vara lyhörd. Vi gjorde ett test, det var en tävling mellan två grupper. Då blev det tydligt att det viktigaste är inte att vinna, utan att lyfta alla i gruppen och låta alla komma till tals.

Besättningen på Aurora ska också följa upp utbildningen med ytterligare en i september i samband med att Aurora gör sitt årliga varvsbesök.

– Jag tror jättemycket på att repetera, kunskap är en färskvara och man får hela tiden nya infallsvinklar. I Sverige ska vi vara bra på att både ta hand om båten och besättningen. Lönerna kan vi inte konkurrera med.