Stav Viking.
Pär-Henrik Sjöström

Nya uppdrag för Furetank Chartering

Kommersiellt management för två NIS-flaggade, isförstärkta tankfartyg placeras hos Furetank Chartering.

Relaterade artiklar

Furetank Chartering AB, som är med i Gothia Tanker Alliance, tar över kommersiellt management för tankfartygen Stavfjord och Stav Viking. Uppdragsgivare är rederierna O.H. Meling Tankers KS och DSD Shipping AS.

Systerfartygen är på drygt 16.600 dwt och byggda i Kina 2009 till isklass 1A. Managementuppdraget tas över i mars och fartygen ska trafikera tillsammans med Furetank Charterings övriga intermediate-fartyg inom samma segment. Allt som berör teknik, bemanning, kvalitet och vetting-management blir kvar hos OSM Ship Management AS.