Fotograf: Sjöbefälsföreningen

Kategori: Arbetsmarknad

Nya storsjöavtalet klart

Ett treårigt kollektivavtal har slutits mellan Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf.

Uppgörelsen mellan parterna gäller Storsjöavtalen (ramavtal för de olika svenska anställningsavtalen), Fartyg med passagerarcertifikat, Hamnbogseravtalen och Europaavtalen. Parterna är också överens om att justera samtliga enhetslöneavtal samt internationaliseringsavtalen. Löneökningen är 2,2 procent för 2017, 2,0 procent 2018 och 2,3 procent 2019.

Industriavtalet sätter ramen

Sjöbefälsföreningen påpekar i ett pressmeddelande att utrymmet för förhandlingar inte var stort. Sarf är en del av Svenskt Näringsliv och håller sig därför till det övergripande avtalet, Industriavtalet.

– Med den svenska modellen, där framför allt motparten är låst, kommer förhandlingarna aldrig upp i någon riktig temperatur. Detta har gjort att i stort sett alla yrkanden försvunnit på vägen, säger Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen.

Bygga stark flotta

Men han är trots allt i huvudsak nöjd:

– Sjöfarten befinner sig för närvarande i ett mycket känsligt läge och jag tror det är bra med en lång avtalsperiod för att parterna i lugn och ro ska kunna koncentrera sig på att bygga upp en stark svensk handelsflotta, säger Mikael Huss.

Avtalet gäller från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2020, med möjlighet till uppsägning för det tredje avtalsåret, om Industriavtalet sägs upp. Ett treårigt avtal för befäl inom skärgårdstrafiken träffades mellan Almega och Sjöbefälsföreningen den 5 april.