Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Fartygsaffärer | Specialfartyg

Nya statsisbrytare bör köpas in

Sverige behöver nya statsisbrytare till 2030. Det visar den förstudie som Sjöfartsverket har gjort om isbrytarflottans framtid. 

Sjöfartsverkets utredning om den ålderstigna svenska isbrytarflottan är nu klar och ska presenteras för regeringen och Sjöfartsverkets styrelse.

Ersatta 2030

Projektgruppens rekommendationer är att påbörja en omsättning av isbrytarflottan med målet att samtliga statsisbrytare ska vara ersatta kring 2030. Först ska ett fartyg beställas, med kapacitet att bryta en ränna som är 32 meter, detta ska sedan utvärderas innan ytterligare isbrytare beställs. En ny isbrytare uppges kosta 1,1–1,3 miljarder kronor.   

Olika alternativ

Vad man har haft att ta ställning till är om dagens fem isbrytare ska bytas ut, livstidsförlängas, om tonnage ska hyras in eller en kombination av dessa alternativ.  

Ale

Isbrytarna bedöms i dag ha en livslängd som sträcker sig till år 2030 för Atleklassen och år 2035 för Oden. Motsvarande arbete för omsättning av isbrytaren Ale kommer att genomföras efter att beslut tagits om vad som händer med slussarna i Trollhättan, som finns med i den nationella planen. 

En längre text om förstudien kommer i Sjöfartstidningen papperstidning 15 december.