Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Hamn/Logistik | Politik | Torrlast

Nya slussar krävs i Trollhättan

För att behålla Vänersjöfarten krävs nya slussar. Men det förutsätter också att medel beviljas i infrastrukturplanen 2018-2029.

Ett hundratal personer hade tagit sig till Trafikverkets informationsmöte om slussarnas framtid på måndagen i Trollhättan. Bertil Hallman, utredningsledare på Trafikverket, som i Trollhättan presenterade studien ”Trafikslagsövergripande stråkstudie Göta älv-Vänerstråket”, konstaterar att den tekniska utredningen som gjorts visar att slussarna är i sämre skick än man först trodde.

– Detta med bäst före år 2030 har bara förstärkts när vi gjort den här åtgärdsvalsstudien över Göta Älv och Vänersjöfarten, säger han.

Renovering inget alternativ

Ett alternativ som har diskuterats är att renovera slussarna, men detta har Trafikverket slagit ur hågen.

– Många delar i slussarna är i så dåligt skick så vi ser inte det som ett alternativ. En renovering av befintlig led skulle också innebära för stora störningar i trafiken, menar Bertil Hallman.

Ny sträckning nödvändig

För att behålla Vänersjöfarten måste en ny sträckning byggas med nya slussar. Den slutsatsen drar Trafikverket av studien. Kostnaden för det beräknas till mellan 2,5–3,6 miljarder kronor. Då kan trafiken fortsätta som vanligt genom de nuvarande slussarna. De nya slussarna skulle också bli större och färre.

– Förslaget just nu är att slussarna ska bli något bredare och längre i syfte att öka kapaciteten per fartyg med 20-25 procent. På det sättet får ytterligare en container plats på bredden. Dagens fartygsbredd på max 13,4 meter skulle då kunna ökas till drygt 15 meter, säger han och fortsätter:

– Samtidigt efterfrågar Sjöfartsverket större marginal, bland annat för att enklare kunna sköta ishanteringen. Vi tror också att dagens sex slussar på sträckan blir fem med en färre i Trollhättan. Men detta kommer vi att utreda ytterligare.

Byggstart 2026?

Tanken är att bygga de nya slussarna inne i berget på östra sidan om slussparken och byggstart skulle rimligtvis vara kring 2026.

– Dagens plan fram till 2025 är fulltecknad, så det är nog rimligt att tro att nästa plan inte faller ut förrän 2026.

Enligt Sjöfartsverket är slussen i Lilla Edet i sämst skick, vilket gör det befogat att påbörja arbetet där.

– Jag skulle tro att man parallellt börjar ta ut berget i Trollhättan eftersom det är en längre process. Målet bör vara att i stor utsträckning ha delar av projektet klara till 2030, säger Bertil Hallman.

Hård konkurrens 

Även om Bertil Hallman utgår från ett besked våren 2018 som innebär en tryggad framtid för Vänersjöfarten så är det fler infrastrukturprojekt som slåss om pengarna. Men ett negativt besked skulle innebära dödsstöten för sjöfarten i området, tror han.

– Blir det inga pengar så säger Sjöfartsverket att man tänker förbereda en nedläggning. Godset får då i stället hanteras med lastbil i första hand, och sen järnväg.

Politisk fråga

Investeringskostnaden för att avveckla befintliga slussar och rusta upp de nuvarande för att behålla turistsjöfarten uppgår enligt studien till 650 miljoner kronor.

I infrastrukturpropositionen, som infrastrukturminister Anna Johansson (S) presenterade häromveckan, så ska ”slussar finansieras via den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet”.

– Ska man tolka den så är det positivt. Det negativa är att enligt modellen som vi använt för samhällsekonomiska kalkylen så kan vi inte räkna hem det här projektet. Därför blir det ytterst en politisk bedömning. Men det finns också många effekter som inte ingår i den här modellen, som till exempel arbetstillfällen i framför allt Karlstadregionen. 

Lägre skatteintäkter

Att bygga slussarna skulle enligt kalkyl innebära lägre skatteintäkter för staten i form av bland annat uteblivna drivmedelsskatter och högre investeringskostnader. Samtidigt som det blir lägre utsläpp av koldioxid, lägre transportkostnader för näringslivet och ökad trafiksäkerhet.