Det blir inga förändringar av lotsplikten till årsskiftet. Förändringarna skjuts på framtiden.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter | Regelverk

Nya lotsreglerna skjuts upp

Det blir inga förändringar av föreskrifterna för lotsplikt till årsskiftet. Mängden remissvar gör att Transportstyrelsens arbete drar ut på tiden. 

Sedan 2017 har Transportstyrelsen arbetat med en översyn av lotsplikten i Sverige. Det mynnade ut i 17 ändringsförslag som myndigheten skickade ut på remiss under hösten med sista svarsdag i slutet av september 2020. Totalt kom 58 synpunkter in kring det framarbetade förslaget som myndigheten arbetat med att sammanställa sedan dess. Ändringsförslagen är såpass omfattande att myndigheten nu beslutat att skjuta på de nya reglernas införande, vilket P4 Göteborg var först med att rapportera om.

– Vi gick ut med att vi hade som tidsplan att de här nya föreskrifterna skulle träda i kraft den 1 januari 2021. Men vi inser nu att det datumet inte håller i och med att vi måste arbeta vidare med det här förslaget utifrån de synpunkter vi fått in, säger Johan Skogwik chef vid sektionen för sjötrafik vid Transportstyrelsen till Sjöfartstidningen.

Kan bli en runda till

En del av synpunkterna är såpass omfattande att det kan betyda att Transportstyrelsen måste skicka ut sitt förslag på ytterligare en remissrunda.

– Det kan vara så att det finns förändringar som gör att vi måste omremittera utifrån den process vi har, säger Johan Skogwik.

Sätter inget nytt tidsmål

Någon ny tidplan vill inte Johan Skogwik sätta upp i nuläget för det fortsatta arbetet.

– Jag kan inte säga något där egentligen. Vi har fått en hel del synpunkter som vi behöver omhänderta och se hur vi kan hantera och utifrån det vågar jag inte säga någonting. Vi måste bedöma alla synpunkterna först innan vi kan gå ut och säga när vi tror att de nya föreskrifterna kan vara på plats, säger han och fortsätter:

– Det är ett ganska omfattande och komplext regelverk i grund och botten där vi gjort en del nytänk och förändringar i och med att vi ser på det ur ett mer riskbaserat perspektiv. Men vi ser nu att det finns delar som vi måste omhänderta och titta lite mer på och se hur vi kan utveckla, säger han. 

Vill se förändringar

Många av de som lämnade remissyttranden har framfört kritik mot förslaget på flera punkter, bland annat branschorganisationen Svensk Sjöfart som vill se fem justeringar, till exempel kring förslaget om en generell lotspliktsgräns för fartyg från 70 meter.

– Systemet måste gynna de rederier som har investerat i sin besättning, sina säkerhetssystem och teknik ombord på sina fartyg. Det är oacceptabelt om konsekvensen blir ökade kostnader när många år utan lots och utan olyckor de facto kan uppvisas, uttryckte Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Tar för lite hänsyn till teknikutvecklingen

Även Trafikverket framförde kritik, bland annat kring att regelverket skulle bli mer komplext och svåröverblickat och därmed kan missgynna mindre aktörer eftersom rederierna åläggs ett större och ofta mer resurskrävande ansvar. Liksom Svensk Sjöfart anser Trafikverket dessutom att förslaget inte tar hänsyn till framtida teknikutveckling.

– Trafikverket konstaterar att förslaget uteslutande utgår från här och nu och inte beaktar en eventuell teknikutveckling över tid. Med tanke på den tidskrävande och komplicerade process som framtagandet av ett nytt regelverk innebär menar Trafikverket att den tekniska utvecklingen i möjligaste mån bör beaktas i förslaget, skriver Trafikverket i sitt svar.