Emelie Deymann under den första och hittills enda ankomsten till Västerås den 2 juni. Nu är fartyget tillbaka i Tyskland.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Inlandssjöfart

Nya containerpendeln satt på paus

I juni invigdes Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar på en linje mellan Stockholm Norvik och Västerås. Men det blev bara en resa och nu är linjen satt på paus.

Det var med mycket pompa och ståt som Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar invigdes i början av juni. Sjöfartstidningen var på plats i Västerås när det 110 meter långa fartyget Emelie Deymann från tyska Reederei Deymann kom till hamnen från Norvik för första gången. Men någon mer resa än den första turen har det inte blivit för fartyget som nu är tillbaka i Tyskland igen.

– Dels hamnade vi fel i tiden med starten. Det drog ut på tiden och hamnade mitt i den svenska semestern. Men det största problemet är den internationella containersituationen, säger Lars Rexius som är marknads- och logistikansvarig på Barge Transport Sweden AB (BTSA), det svenska bolag som har som affärsidé att hjälpa till att etablera inlandssjöfart i Sverige.

Satt på paus

Lars Rexius menar dock att ambitionerna med trafiken kvarstår och att de har för avsikt att starta igång när läget i världen med pandemi och containerbrist blivit förbättrat.

– Det satt långt inne för Martin Deymann att gå tillbaka till Tyskland. Vi båda ser detta som något tillfälligt, båten ska tillbaka. Vårt mål är att ha tillbaka henne någon gång under hösten, säger han.

Har fortsatt tålamod 

Lars Rexius menar att Reederei Deymann fortfarande ser en stark potential på den svenska marknaden och att de tror på konceptet med trafik mellan Norvik och Västerås. Dock menar han att förutsättningarna i grunden är sämre här än på kontinenten med tanke på farledsavgifterna och att fartygen behöver ha lots innan fartygets befälhavare kunnat ansöka om ledanknuten lotsdispens.

– Sverige behöver ta en allvarlig funderare på det här. Den här typen av sjöfart blir väldigt dyr i dag eftersom Sverige ser IVV och IMO-sjöfart som samma sak. På kontinenten har man underlättat för den här typen av sjöfart på ett annat sätt, säger han. 

Läs mer om den nya containerpendeln i nästa nummer av Sjöfartstidningen som kommer ut den 27 augusti.