Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik

Nya ankringsplatser i Göteborg

Idag förändras ankringsplatserna för handelsfartyg utanför Göteborgs hamn. Det nya upplägget ska enligt Sjöfartsverket passa sjötrafiken bättre.

Från och med den 10 maj är ankringsplatserna indelade i ett antal mindre positioner för att höja sjösäkerheten i området.

Även om sjöolyckor där handelsfartyg är involverade är väldigt ovanliga så finns det alltid ett behov att se över områden som har tät sjötrafik, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Mycket korsande trafik

– I området kring fyren Trubaduren går den stora farleden in till Göteborgs hamn och Trollhätte kanal, och många fartyg ligger och väntar vid ankringsplatserna. Därutöver är det i området mycket korsande trafik, bland annat bunkerbåtar och bogserbåtar, säger Magnus Birch, chef för trafikcentral och lotsplanering vid Sjöfartsverket i Göteborg i pressmeddelandet.

Planeringen har pågått under en längre tid och har skett i nära samarbete med både hamnen, andra myndigheter och företag i området.

Samarbete viktigt

– Göteborgs hamn med sina 39 miljoner ton gods per år är den hamn som hanterar störst mängd gods i Sverige. Samarbetet mellan hamnen, Sjöfartsverket och andra aktörer är en förutsättning för att trafiken ska flyta smidigt, säger Pontus Bengtsson, lotsområdeschef i Göteborg.

Förändringen kan kort beskrivas som att de större ankringsområdena har förändrats i utbredning, på ett sätt som mer passar sjötrafiken. Ankarruta C är som tidigare primärt avsedd för att hantera bunkring och besättningsbyten för passerande fartyg.