På plats var projektchef på Per Aarsleff AS Ole Steen Christensen, kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil, styrelseordföranden för HallandsHamnar Reine Antonér och hamn- och gatunämndens ordförande Micael Åkesson.

Fotograf: HallandsHamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Ny skogshamn byggs i Varberg

Nu har byggnationen av det som HallandsHamnar kallar Europas modernaste skogshamn dragit igång.

I stället för spadtag gjordes ett kranlyft av ett virkespaket för att markera starten för byggnationen av nya hamnområdet Farehamnen och det som ska bli Europas modernaste skogshamn.

Massor från tunnelbygge

I juni 2024 ska den nya hamndelen vara klar för slutbesiktning och därefter stå redo att hantera framtida stora volymer av skogsprodukter som kommer att lastas genom HallandsHamnar i Varberg. Väster om den nuvarande hamnen anläggs en cirka 300 meter lång kaj och en 140 meter lång kajpir. Det första momentet i entreprenaden handlar om att höja och förstärka ytorna med ett lager på 1,5–2 meter stenmassor från tunnelbygget i Varberg.

På plats fanns kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil, hamn- och gatunämndens ordförande Micael Åkesson, styrelseordförande för HallandsHamnar Reine Antonér och Ole Steen Christensen, projektchef på byggentreprenören Per Aarsleff AS.

– Vi gläder oss mycket över att bygget av den nya Farehamnen nu kommer i gång. Det är ett omfattande och komplext arbete att bygga en ny hamn och vi känner oss trygga med valet av Per Aarsleff AS som entreprenör, säger Reine Antonér, styrelseordförande för HallandsHamnar.

Del av stadsomvandling

Hamnflytten är en del av stadsomvandlingsprojektet i Varberg och omfattar även förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av en ny stadsdel – Västerport.

– Detta är ett lyft för staden, näringslivet och hamnverksamheten. Nu kan hamnen och staden utvecklas och ta form sida vid sida. Vi får en unik möjlighet att bygga en ny hamn från grunden och skapa optimala lösningar för godshantering för oss och för våra kunder. Vi ser många möjligheter med den nya hamnen, inte minst inom hållbarhetsområdet. Nu framtidssäkrar vi verksamheten och växlar upp tempot för elektrifiering, automatisering och digitalisering i det som ska bli Europas modernaste skogshamn, säger Reine Antonér.