Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Utbildning | Arbetsmarknad

Ny sjöfartsinstitution på Chalmers

M2 blir namnet på Chalmers nya sjöfartsinstitution, som är en sammanslagning av institutionen för sjöfart och marin teknik och institutionen för tillämpad mekanik. 

M2 eller institutionen mekanik och maritima vetenskaper, som det längre namnet är, har bildats för att skapa mer jämnstora och ekonomiskt robusta institutioner.

”Likvärdiga förutsättningar”

– De får därigenom större möjligheter att utveckla olika ämnesområden och blir bättre rustade för framtida utmaningar. Genom likvärdiga förutsättningar och gemensamma arbetssätt kommer vi att kunna använda Chalmers resurser mer effektivt. Målet är att lägga en långsiktigt stabil grund för att Chalmers ska kunna ta nationellt och internationellt ledarskap i våra vetenskapliga områden, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett pressmeddelande.

Rekrytering pågår

Justeringen är en del i ett större förändringsarbete på högskolan. Numera består Chalmers av 13 institutioner – fyra nya institutioner bildas genom att åtta går samman parvis, några förstärks med en eller flera avdelningar medan många till största delen är oförändrade, uppger Chalmers i pressmeddelandet. Just nu pågår rekryteringen av en prefekt till M2. För närvarande är Angela Hillemyr tillförordnad prefekt.