Kategori: Miljö

Ny rapport om sjöfartens utsläpp

MSC har kvalat in på en mindre smickrande plats på Transport & Environments tio i topp-lista över företag som släpper ut mest koldioxid i EU.

Varje år ska fartyg över 5.000 brutto rapportera sina koldioxidutsläpp i samband med besök i hamnar inom EU. Allt i enlighet med EU:s förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp för sjöfarten.

I rapporten EU shipping’s climate record. Maritime CO2 emissions and real-world ship efficiency performance har organisationen Transport & Environment analyserat rapporterna från 2018.

På åttonde plats

Genom att sätta sjöfartens utsläpp i relation till andra verksamheter inom EU konstaterar organisationen att containerrederiet MSC släpper ut koldioxid i samma storleksordning som unionens smutsigaste kolkraftverk.

Sju kolkraftverk toppar organisationens lista över de företag som släpper ut mest växthusgaser i EU, på plats nummer åtta placerar sig MSC och på plats nio ytterligare ett kolkraftverk.

På tionde plats hamnar flygbolaget Ryan Air.

Utnyttjar inte designen

Enligt Transport & Environment är det också långt mellan fartygens faktiska miljöprestanda och den prestanda fartygsdesignen utlovar. På grund av det gapet släppte hälften av EU:s handelsflotta ut cirka 22 miljoner ton CO2 mer än vad den skulle gjort om fartygen opererats på ett sådant sätt att fartygsdesignen utnyttjas optimalt.

Rapporten konstaterar vidare att om samma sak skulle gälla även för den andra halvan av handelsflottan skulle en tredjedel av EU:s utsläpp från sjöfarten kunna hänföras till det gapet. Enligt Transport & Environment visar den bristen hur otillräcklig fartygsdesign är som reglerande verktyg för att minska CO2-utsläppen. 

Utsläppsrätter

Faig Abbasov, sjöfartsansvarig på Transport & Environment, poängterar i ett pressmeddelande att MSC och sjöfartsindustrin som helhet inte betalar ett öre för sina CO2-utsläpp.

 Hittills har EU inte gjort ett dugg för att tygla sjöfartens skadeverkningar.

Den nya EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har uttalat att även sjöfartens utsläpp ska ingå i unionens system för handel med utsläppsrätter.

Enligt Transport & Environment är det ett viktigt första steg för att ringa in sjöfartssektorns klimatpåverkan.

Organisationen framhåller dock att ytterligare steg behövs, inkluderande en standard för hur mycket CO2 fartyg får släppa ut under färd.