Ny miljövägledning från industrin

ICS (The International Chamber of Shipping) och ISF (The International Shipping Federation) har utkommit med nya miljöriktlinjer i Shipping Industry Guidance on Environmental Compliance. Syftet är säkra en gemensam uppslutning bakom IMO:s MARPOL-konvention. Riktlinjerna stöds av BIMCO, Intercargo, Intertanko, OCIMF och SIGTTO. Riktlinjerna innehåller till exempel råd om investeringar i ny teknisk utrustning. I dokumentet beskrivs också tänkbara konsekvenser när MARPOL inte följs, till exempel rättsliga åtgärder.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.