Ny kran i Norrköpings hamn

Norrköpings hamn ökar sin kapacitet med en ny mobilkran från Essemko. Kranen som har tagits i bruk har flera olika verktyg som används till olika godslag som rundvirke, massatimmer, kol och flis. Hamnen har också köpt in fyra nya truckar var av en lågbygd modell som används för strippning och stuffning av containrar.I Öhmansterminalen, den helt integrerade kombiterminalen i Norrköpings hamn, har man tagit en ny containertruck, Kalmar Reachstacker, i bruk och nu finns där sex moderna containertruckar.