Fotograf: Trelleborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Ny incheckning i Trelleborg

Den nya incheckningen i Trelleborgs Hamn innebär en effektivare logistik och att lastbils- och biltrafiken separeras. 

Sent på lördagskvällen rullade de första fordonen genom incheckningen, som byggts för att klara den stadigt ökande trafiken till och från Trelleborgs hamn. 

Större incheckningsområde

Genom att flytta nuvarande check-in åt sydväst beräknar Trelleborgs Hamn att klara trafiksituationen fram tills att en ny östlig tillfart till hamnen är klar om cirka tio år, enligt ett pressmeddelande från Trelleborgs Hamn. Det nya incheckningsområdet blir betydligt större och ytorna för nuvarande check-in kommer att användas som uppställningsytor och därmed blir det effektivare logistik i hamnen. Samtidigt går hamnen från fast till digital skyltning i hamnen. 

Själv check-in

Enligt pressmeddelandet är nya check-in och uppställningsytor i Trelleborgs Hamn några aktiviteter i det pågående EU-projektet ”Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III”, som behövs för att möta de ökande volymerna i trafiken under Trelleborgs Hamns utbyggnad och flytt. TT-Line har också en aktivitet i projektet då de kommer att modernisera och erbjuda personbilarna på nya check-in fyra stycken automater för själv check-in.