”Ny Göta älv-bro inget hinder för sjöfarten”

Kommunstyrelsen i Göteborg har tagit beslut om att bygga en ny Göta Älv-bro. Bron byggs strax uppströms den nuvarande. Det blir en öppningsbar mellanbro med ”lägsta möjliga höjd”. Bron är öppningsbar och har en segelfri höjd om 10-13 meter. Göta älvbron har begränsad livslängd. Senast 2020 ska den vara ersatt och bygget av den nya bron bör inledas senast 2015, meddelar kommunstyrelsen.De borgerliga partierna ansåg att en lågbro som endast öppnas nattetid skulle utgöra ett stort hinder för sjöfarten. – Vi är nöjda med förslaget, det säkrar sjöfartens intressen, säger Helene Odenljung (FP) och Jan Hallberg (M), till Göteborgs-Posten.Kostnaden för den nya Göta älvbron och Bangårdsförbindelsen kan sammanlagt uppgå till mellan 4,3 och 4,9 miljarder, beroende på vad det fortsatta detaljplanearbetet visar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.