Ny asiatisk industrisammanslutning ser dagens ljus

Asia Tank Container Organization är namnet på en ny shippingorganisation i Asien, styrelsen består av ledamöter från rederier över hela världen.– Under de senaste åren har Asien tagit en nyckelposition på den globala tankcontainermarknaden. Asien är den snabbast växande marknaden inom segmentet, medan Kina är den största varvsnationen för tankcontainertonnage med en bred marginal, säger Reg Lee, en av grundarna och styrelseordförande för organisationen.– Fram till nu har asiatiska tankrederier inte varit särskilt välrepresenterade i industrisammanslutningar och vi menar att till exempel den existerande International Tank Container Organization är för fokuserad på Europa och ger ingen större uppmärksamt åt asiatiska rederiers behoven eller intressen, man främjar heller inte ett ökat användande av tankcontainers i Asien.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.