Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Nu går det att söka ekobonusen

Förordningen om ekobonus är publicerad, vilket innebär att ett fönster för ansökningar nu står öppet i några dagar.

För att Trafikverket ska kunna öppna ansökningarna om ekobonus behöver förordningen om stödet publiceras i svensk författningssamling.

Så har nu skett, meddelar Trafikverket, och Sveriges redare har några dagar på sig att söka stödet. Sista ansökningsdatum för 2018 är den 4 december.

Fullständig information och slutliga ansökningshandlingar finns på Trafikverkets hemsida. För 2019 väntas ansökningarna öppna någon gång efter årsskiftet och då kommer ansökningstiden att vara längre.