Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Nu finns svenska sjöfartsavtal

Efter ett stort arbete finns nu svenska sjöfartsavtal för tidsbefraktning och hyra på plats. Avtalen som tagits fram av Försvarsmakten och föreningen Svensk Sjöfart syftar till att förenkla möjligheterna att genomföra sjötransporter då såväl parterna som fartygen är svenska.

I samband med återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret påbörjade Försvarsmakten och branschföreningen Svensk Sjöfart ett omfattande arbete med att ta fram svenska sjöfartsavtal bland annat för befraktning, hyra och köp av fartyg. Nu har de första två avtalen: Svenskt hyresavtal – Bareboat 2023 och svenskt tidsbefraktningsavtal 2023 publicerats.

Fler avtal på gång

Under 2023 kommer arbetet med avtal för resebefraktning, fartygsköp och ship management samt en sjöfraktsedel att påbörjas.

– Det är glädjande att det återigen finns svenska standardavtal för befraktning av fartyg. Svenska sjöfartsavtal underlättar för alla aktörer och på sikt är det vår förhoppning att det kan bidra till att flera aktörer upphandlar sjötransporter, säger Anders Hermansson vd, Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Ett viktigt syfte med sjöfartsavtalen är att förenkla möjligheterna att genomföra sjötransporter då såväl parterna som fartygen är svenska. För dessa transporter är ofta engelska standardavtal mindre ändamålsenliga och kan försvåra möjligheten att använda sjöfart framför andra transportslag. De svenska sjöfartsavtalen är framtagna för att kunna användas både vid offentlig upphandling så väl som mellan privata aktörer.

– Det är en milstolpe som uppnåtts och vi ser framemot fortsatt arbete och samarbete, säger Stefan Nohrénius, Försvarsmakten, Avdelningsdirektör/PCL Transport.