Fotograf: Tage Olsin

Kategori: Juridik | Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

”Nu är det över”

Kampen är nu över för de befäl i ”AMPM-härvan” som kommit längst i processen mot Skatteverkets upptaxeringskrav. Högsta Förvaltningsdomstolen tar inte upp deras ärenden för prövning.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv
 • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Kommentarer

 • Anonymous

  Långa landet falukorv…

 • Ragnar Rök

  Idiotismen är härmed bekräftad ännu en gång.

 • Smygarn

  I sverige är skattemyndigheten den enda myndigheten man ska vara rädd för.
  Deras valspråk är :
  ”Var är dina pengar och när kan vi komma och hämta dem ?”

 • Gerhard Rook

  Jag hoppas att några lämna landet och bosätta sig so att skatteverket ej kan ta deras lön.
  Detta beteende av skatteverket bidra och främja knappast svensk näring.
  Men det är klart regeringen behöver pengar för att finansera sina misstag.
  Jag dyker synd om er som seglar är borta från familjen och få ej har er lön kvar.

 • Björn Dillner

  Det är ju mycket beklagligt att det är de anställda som ska drabbas av en ekonomisk katastrof pga avancerade företagstrukturer. Sen är det lika beklagligt att SKV inte tar hänsyn till att det är vanliga människor detta slår stenhårt emot. Är man utbildad sjöman så skall man inte behöva ha avlagt en jurist examen i skatterätt samtidigt för att veta om man kan tacka ja till en anställning i utlandet eller inte. Det behövs en uppfräschning i skatteregelverket för personer med sjöinkomst från utlandet. För om inte så kommer en hel yrkesgrupp att på sikt dö ut. Det är inte pga utflaggning utan pga (ut)beskattning!

  • Henrik H

   Amen.

 • Jas

  Tycker absolut att det inte är så roligt att bli av med sina pengar.men man får inte vara för naiva heller och nu menar jag inte de upptaxerade sjöbefälen.

 • Skattebetalare och Skökapten

  Ja varför skall ni stackare behöva betala skatt, ni kunde ju låta oss andra knegare betala för er!
  (obs ironi om inte det uppfattades).

 • Skitland

  Hade man vetat att skatt skulle betalas med den internationellt satta tarifflön jag uppbar skulle jag aldrig tagit på mig det ansvar och uppoffring det innebar. Hade tjänat bättre på att stämpla eller sälja burgare på statoil, tack SKV
  /en skiljsmässa och miljonen fattigare

 • Henrik H

  Borde inte ansvaret ligga pa AMPM aven om du nu gatt I konkurs?
  Hur resonerade alla instanser I detta?

 • Albin

  Det är väl helt klart att AMPM har varit boven i dramat.

  • Anonymous

   I detta fallet är det nog skatteverket som varit den verkliga boven. Skatteverket skriver att skälen till efterbeskattning med 40 % pålägg är, att inget väckt skatteverket att undersöka om oegentligheter förekommit under de 15 år som AMPM bedrivit bemanningsbolag. Anledningen till det är naturligtvis att det inte varit något fel. Möjligen den svenska avundsjukan. Att skatteverket sedan yrvakna fick tag i dessa konventionsdokument blev en uppenbarelse. Sjömännen har tecknat direkt anställning med NCL trodde man. Varför någon skulle göra det är helt obegripligt. Varför skulle NCL teckna ett nytt avtal när man har ett avtal med AMPM som försett dom med kvalificerad personal under många år. Och sjömännen som haft allt klart enligt 183-dagars reglerna. Normalt brukar man kunna hitta en logik, men här har skatteverket verkligen gått utanför sin kompetens. Att sälja in detta till domstolarna har skett genom ett genomtänkt upplägg.

   Felet är att skatteverket inte följt upp de ändringar som skedde 2006 i och med en ny konvention MLC 2006 som för övrigt gäller även Sverige.. Den trädde i kraft för dessa fartyg som är flaggade i Bahamas, år 2008. När man påpekar detta svarar skatteverket att det är osannolikt att NCL skulle påbörjat att använda dessa dokument, trots att det är krav på att de skall användas. Det går att utveckla hur detta kunnat ske, men jag hoppas att någon orkar gå vidare med en omprövning av kammarrätten.

 • Lars Andersson

  Hej Henrik H och Albin,

  enligt våra uppgifter har AMPM inte varit föremål för någon separat granskning från Skatteverkets sida, eftersom Skatteverket – enligt uppgift – inte haft några skattemässiga synpunkter på företagets redovisning. Enligt Skatteverket är det den enskildes ansvar att deklarera sina inkomster på rätt sätt, och i de här fallen anser alltså Skatteverket att befälen medvetet ska ha lämnat in felaktiga uppgifter i deklarationen.

  Här är en intervju med AMPM:s vd från mars 2014: http://www.sjofartstidningen.se/ampm-skatteverket-har-inte-forstatt/

  Och här är en artikel om AMPM från november 2014, efter att företagets försatts i likvidation: http://www.sjofartstidningen.se/ampm-forsatt-likvidation/

  Med vänliga hälsningar
  Lars Andersson / reporter

  • Anonymous

   Hej Lars,
   era uppgifter stämmer inte helt. Hela affären startade med en granskning av AMPM som utfördes av 2 revisorer från skatteverket. Troligen initierad av en whistle blower.

   Den mynnade i att man inte kunde finna några skattemässiga fel hos AMPM. Men, den egentliga uppgiften var en annan som framgår av rapporten nedan.
   Att de anställda skulle kunnat inse att AMPM inte bedrev en legal verksamhet när inte revisorerna kunde det enligt rapporten, känns det konstigt att resultatet blev som det blev.

   Direkt, ord för ord från revisionsrapporten.
   Svar på bolagets frågor inkomna via mail den 30 november 2011 med anledning av pågående revision
   Skatteverket utreder huruvida bolaget är den verkliga arbetsgivaren till de personer som bolaget lämnat kontrolluppgift för och som utför arbete åt rederier runt om i världen. Det är en svår och omfattande utredning där det krävs rättslig förankring av processförare och specialister inom Skatteverket. Dessutom skall material hämtas in från utlandet vilket normalt tar ganska lång tid. Revisionen kan tidigast bli klar hösten 2012.

   Kan man bifoga dokument och i så fall vilket typ? Går det med Pdf-filer exempelvis. Det står bifoga bild, men vilken typ framgår inte.

   • Lars Andersson

    Hej Anonym,

    Tack för informationen om hur affären startade.

    Nej, tyvärr går det inte att bifoga dokument/pdf-filer här i kommentarsfältet. Däremot kan man bifoga vanliga bilder.

    Med vänliga hälsningar
    Lars Andersson / Sjöfartstidningen

 • Anonymous

  Regeln borde vara att man är skattebefriad om man är borta minst 183 dagar per år. Detta oavsett företagsstruktur och var i världen man befinner sig.
  Så länge som man bor i Sverige så kommer en stor del av pengarna att via indirekta skatter komma Sverige till del ändå. Eftersom man inte heller är en kostnad för Sverige då man är borta på jobb, så blir situationen lönsam för Sverige ändå.

  Nu är det endast en av två lösningar som gäller för alla de som inte lyckats finna jobb i svenskt rederi eller ett rederi med skatteavtal.
  1. Bli arbetslös.
  2. Flytta från Sverige.

  Notera att i alla andra yrken så är man skattebefriad om man är borta. Jag anser att detta upplägg är diskriminerande, att en yrkesgrupp inte har samma skatteregler som alla andra. Ta detta till diskrimineringsombudsmannen.

  • Anonymous

   Bra skrivet, håller med till fullo. Vi borde kunna segla på samma avtal som sjömän från andra länder, t.ex filippinare som är skattefria över hela världen

 • Kalle Anka

  SKV är säkert hårt pressade av staten att inkassera för att betala de skenande kostnaderna så någon sympati eller liknande är nog bara att glömma…vad är 100 skattesmitare i det stora hela? Ett myggbett under fotsulan…de offras for a few dollars more…:) kortsiktighet i ett nötskal!

 • Uppskattad

  Vi är några som inte ger upp….

 • LR

  Det är över nu skriver Sjöfartstidningen, tillåt mig tvivla. Men först vill jag ge tidningen och dess reporter en eloge för att uppmärksammat och belyst denna process till alla intresserades gagn.

  Rubriken är troligen en följd av att advokat Sören Brekell från advokatbyrån Zettervalls i Malmö`s misslyckande i att få gehör från Högsta Förvaltningsdomstolens i ett överklagande av Kammarrättens dom av sina klienter och lakoniskt låter meddela i intervjun ”Mina klienter anser fortfarande att de är oskyldiga och tycker sig orättvist behandlade. Befälen har helt enkelt inte känt till vad AMPM har gjort. För egen del anser jag att domstolen gjort en hård bedömning och gått för långt i frågan om genomsyn kring vem som är den egentliga arbetsgivaren”.

  Så här långt är det ju inga konstigheter i processen, advokater kan få rätt, eller inget gehör för sina inlägg och appellationer i rätten beroende på målets art, d.v.s hur djupt ”gräver” man från domstolarna sida i väsentliga spörsmål. Det konstiga sker när en efterföljande förvaltningsrätts dom offentliggörs som inte alls handlar om samma svaranden eller bolag inblandning men ger ett utslag som om man använt ett karbonpapper (eller tryck på copy) till föregående dom.Att minsta motståndets lag inte är något okänt begrepp i arbetslivet vet vi alla men att det nyttjas så flagrant i vårt rättsväsende av välbetalde jurister eller politiskt tillsatta nämndemän är något iögonfallande, har vi då nått denna punkt i Svenskt rättsväsende där ordet rättvisa har bytts mot devisen ”ändamålet helgar med medlen”.

 • Anonymous

  SKV har med felaktiga tolkningar och dåliga kunskaper i internationell verksamhet lyckats övertyga domstolarna.
  Nu verkar man inte ens behöva argumentera för de tveksamheter som finns i hela den här soppan. SKV lyckades felaktigt övertyga kammarrätten med att AMPM inte har fungerat som arbetsgivare. Denna dom kom i februari 2015. Nu är detta helt plötsligt en sanning trots flera felaktigheter. Att domstolen skulle kunna sätta sig in i ärendet med den dokumentation som föreligger, utan föredragning av SKV är tveksamt.

  Det kan vara försummelse vid myndighetsutövning av SKV, att inte ta reda på fakta och att ställa frågor till rederierna baserat på det underlag man fått från AMPM. Bland annat existerande ramavtal. Vidare att inte överlämna korrekt information till domstolarna då besluten överklagats och möjlighet fanns för SKV att rätta till och läsa på om reglerna i MLC. Det finns i ett tidigare inlägg i denna tidskrift, en uppräkning på sannolika felaktigheter i kammarrättsdomen.

  Det är befogat att få undersökt om det förekommit försummelse av SKV vid myndighetsutövning vilket avgörs av JO. JO:s beslut är dock inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler. Jag hoppas verkligen att ambitionen hos SKV är att skattelagstiftningen skall följas och inget annat.
  En annan väg är att begära en omprövning av kammarrättsdomen med hänvisning till att SKV angett klart felaktiga uppgifter. Att överklaga till högsta förvaltningsrätten med samma felaktiga ingredienser från SKV, visade sig vara fel vägval av de anlitade juristerna. En omprövning hade räckt.
  All dokumentation i form av anställningsavtal och ramavtal hos AMPM har efterlevts och är korrekt. Skatteverket har inte pekat på något i avtalen som inte efterlevts, mer än avvikelser i utbetalda löner som beror på varierande växelkurser mellan US$ och SEK.

  Vad skulle väckt sjömännens misstanke om att AMPM inte var en legal arbetsgivare.
  SKV har inte visat någonting som skulle väckt sjöbefälens misstanke om att AMPM inte bedrev en godkänd personaluthyrning.
  Så mitt första råd till de tidigare anställda av AMPM som eventuellt gett upp. Organisera er. Låt en utsatt (det räcker att en utsatt ber om omprövning) prova att be om en omprövning av kammarrättsdomen med hänvisning till de felaktiga uppgifter som SKV gett domstolen. Ta hjälp av en jurist med marina internationella kunskaper. Läs på i de utfärdade domarna, som man kan beställa gratis och hitta de felaktigheter som finns. Begär att själv få närvara vid förhandlingen precis som SKV. SKV har troligen låtit en egen utredare föredraga ärendet. Sannolikt har domstolen inte haft möjlighet att sätta sig in i en så omfattande dokumentation utan föredragning.
  Mitt andra råd om omprövningen skulle missa. Be att JO gör en utredning . Det är befogat att få undersökt om det förekommit försummelse vid myndighetsutövning vilket avgörs av JO.
  Lycka till.

 • Aldrig en krona mer till staten

  Skillsmässa, psykisk och fysisk ohälsa, ekonomisk ruin, arbetslös det är utkomsten för mej. Tack SKV.Att alla skall betala skatt förstår jag, men om man har följt gällande regeler och detta sedan ändras, hur i hela friden skall man lita på regelverket då? Kom igen, jante-lags förespråkare och döm, ”kan skylla mej själv” ”Borde ha förstått” osv. till Er kan jag säga att jag har ingen pension att hämta från Er skattebetalares pengar, hade eget sparande med ca. 30% av min inkomst för framtida pension/A-Kassa, men det har jag nu överlämmnat till staten, Bil, egendomar och annat har jag sålt, så nu blåser jag staten på bensin och fordons skatter, även fastighets och trängsel avgifter.

  Att upsöka det sociala är inte ens lönt i tanken, dom har annat att tänka på, fly utomlands? nä, då behövs pengar och det är ju just det jag inte har.

  Johan Lundberg sa i ett uttlalande att ”Luften hade gått ur dom” det kan nog stämma, men det var nog mer att pengarna tog slut, en jurist plockar på, 3000-3500 i timmen, och med min inkomst och statens fodran, räckte pengarna inte långt.

  Så nu skall jag bli socialt missanpassad och återuppta mina gammla laster med sprit, droger och rökning, (Har faktist saknat rökningen) men givetvis skall allt detta införskaffas ”Tax free”

  Tack SKV

 • Mike

  Det är dock inte över ännu … Skatteverket jagar fortfarande de som seglar på utländska fartyg och kräver in handlingar som visar vilka dagar som fartyget befunnit sig i Europa etc.

  Har fartyget befunnit sig på fel sida linjen under ett par dagar så kräver de in full skatt.

 • Bertil Flink

  Skatteärendet för de anställda som AMPM hyrde ut till Crystal (ICSL) kommer inte vidare. När ärendet var uppe i KMR i juni 2016 kändes det vid förhandlingen som vi var överens med domaren om att det avtal, (Employment Aggrement) som killarna förutom avtalet med AMPM, skrivit under direkt med ICSL (kunden till AMPM), var enligt krav i konventionen.

  Under förhandlingen överlämnade SKV ett utdrag ur konventionen som dom gav sken av var kontrollerat med Transportstyrelsen. Utdraget skulle enligt SKV visa att det inte fanns några krav i konventionen att underteckna ett sådant dokument för inhyrda sjömän.

  Det visade sig när vi själv efter domen kontrollerade med Transporstyrelsen vad som krävs av inhyrda sjömän, att SKV hade lämnat felaktiga uppgifter till KMR.

  Övrig dokumentation som styrkte anställningen med AMPM, talade enligt domslutet för att AMPM var verklig arbetsgivare, men inlagan om MLC 2006 från SKV blev som framgår av domen avgörande för KMR.

  Det finns nu en utredning av ärendet inlämnad till HFD med mål nummer 7597-7602-17. Om utredningen och bättre juridisk hjälp funnits vid förhandlingen i KMR hade vi troligen kunnat få rätt. Tycker det är bra om berörda kan få bilda sig en egen uppfattning om hur SKV handlagt ärendet genom att beställa en kopia på resningsansökan och utredningen från HFD.

  HFD beslutade efter genomgång att inte ta upp ärendet då det redan avgjorts en gång. Även om det framkommit nya uppgifter.

  Tycker vi gjort allt vi kan, men det har inte räckt.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.