Fotograf: Stockholms hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Norviks kranar närmar sig målet

Zhen Hua 32, lastad med Stockholm Norvik hamns post-panamaxkranar och grensletruckar, befinner sig nu, tisdag förmiddag, mellan södra Gotland och norra Öland.

På onsdag förmiddag beräknas Zhen Hua 32 ha nått Stockholms nya containerhamn.

Zhen Hua 32 som lämnade Shanghai den 10 januari är lastad med fyra super post-panamaxkranar och sex grensletruckar. Två av kranarna och de sex truckarna ska lossas i Stockholm Norvik medan de två resterande kranarna ska vidare till Dunkerque i norra Frankrike.

Stor kapacitet

Kranarna väger 2.000 ton vardera och är 80 meter höga i sitt nedfällda läge som de transporteras i. Uppfällda är kranarna 120 meter höga. Väl på plats i hamnen klarar de att lyfta drygt 80 ton och hanterar containerfartyg med 22 enheter i bredd. 

De sex grensletruckarna är 16 meter höga, väger 73 ton vardera, klarar att lyfta containrar om 50 ton och stapla fyra på varandra.

Öppnar i maj

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj och kommer att drivas av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder.