Northern Offshore Services nya R-klass är enligt rederiet större, bekvämare och har bättre miljöprestanda.

Fotograf: Northern Offshore Services

Kategori: Skeppsbyggnad | Offshore

Northern Offshore Services lanserar ny fartygsklass

Northern Offshore Services bygger just nu två hybridfartyg i Singapore. Fartygen heter Runner och Responder och är de första i rederiets nya R-klass.

Hybridfartygen Runner och Responder byggs på Penguin Shipyard i Singapore och har planerad leverans till Northern Offshore Services i slutet av året. Rederiet inleder med nybyggena sin nya R-klass, som utmärks av ökad prestanda, förbättrad komfort för passagerare och besättning samt ökad miljöprestanda med reducerade koldioxidutsläpp.

Får rederiets miljömärkning

Northern Offshore Services kommer att märka nybyggena med logotypen Green Technology eftersom de är en del i arbetet för att minska koldioxidavtrycket i verksamheten och göra flottan grönare, skriver Northern Offshore Services i en pressrelease.

Fartygen har stor lastkapacitet och är designade för 24-timmars lastoperationer. Northern Offshore Services har lagt mycket arbete på designen av passagerarsalongen för att förbättra komfort och faciliteter för de tekniker som rederiet transporterar.

Sparar bränsle och tid

Eftersom fartygen i R-klassen är större – 32 x 10 meter med en passagarerarkapacitet på 24 personer – kommer de enligt Northern Offshore Services att kunna hantera de förhållanden som råder på befintliga och framtida vindkraftsparker. Att fartygen kan vara ute längre minskar behovet av att gå tillbaka till hamn, vilket sparar både bränsle och tid för kunderna.

Rederiets ambition är att utöka sin flotta med fartyg som de tror kommer att vara högpresterande i branschen under många år framöver och bidra till att stärka företagets position på marknaden samt att driva sjöfartsindustrin i en grönare riktning.

– Vi är tacksamma över att kunna bygga nya, effektiva fartyg som vi tror kommer att hjälpa projekt inom vindindustrin att komma närmare nollutsläpp, säger David Kristensson, koncernchef på Northern Offshore Group.